Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

7. nädala ülesanne

12.04.2013 19:38 by Virgo Õitspuu
http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/11/kodutoo-6/

Koosta mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest, mida loetud loengumaterjalidest leidsid.
Vaata oma mõistekaardil olevaid seostatud mõistete rühmi. Mil moel saaksid need siduda õpidisainiga e-kursusel?
Seleta, mõistete rühmade kasutust, kuidas saavutad enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna?

 Mina saaksin seostada oma mõistete rühmi niimoodi, et aitan seda eesmärke, lisaks aitavad eesmärke seda kaasõppijad. Toetan kursuse ülesehitusega eemärgipõhist õppimist, valin neid toetavad meetodid, hindamisemudeli, reflektsiooni meetodi. Eesmärkide seadmine annab teada kuhu soovitakse jõuda, ilma eesnärgita liigub ainult eluta loodus.Hindamine aitab teha vahekokkuvõtteid ja vajadusel muuta protsessi ja tuledada meelde eesmärki. Eesmärgini jõudmise rühm näitab, kuidas saavutada eesmärki, kasutades seotud mõisteid õpikeskkonna loomisel. Arvan, et õpikeskkonnast oleneb sama palju kui eesmärkide seadmisest ning hindamine seostab need kaks mõistete rühma.
http://haridustehnoloogiliseduuringud.blogspot.com/2013/04/7-nadala-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment