Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

11.04.2013 23:06 by Viive Abel
Ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/04/08/kodutoo-10-individuaalse-ja-ruhmatoo-ettevalmistamine/. Individuaalse tööna analüüsin veebipõhist harjutustarkvara “Keelemaailm. Tähetaevas”, mis asub aadressil http://edugames.hk.tlu.ee/tahetaevas/ Rühmatööna “haridusasutuse evalveerimine” analüüsime Taimi ja Marisega arvutiklassi kasutamist kolme kooli näitel Haljalas, Pärnus ja Kuusalus.
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/04/11/individuaalse-ja-ruhmatoo-ettevalmistamine/

0 comments:

Post a comment