Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: kolmas teema

17.03.2013 22:11 by Piret Joalaid

Kolmas teema: arvutipõhine testimine


Ülesanne koosneb kahest poolest: • Valige üks teile uus testide koostamise vahend ja koostage seal 3…5 eri tüüpi küsimusest koosnev test (sõltuvalt vahendi võimalustest). Kirjutage ajaveebipostitusse oma kogemused vahendi kasutamisest ning lisage link koostatud testile.

 • Valige artiklite lehelt kolmanda teema alt üks teadusartikkel, lugege see läbi ja tooge paar olulisemat mõtet välja oma postituses.


Hans Põldoja sõnul on arvutipõhise testimise juures kõigepealt oluline eristada küsimusi ja teste. Standardeid järgivate vahendite puhul hoitakse küsimusi testidest eraldi. See võimaldab küsimusi taaskasutada – õpetaja saab valida küsimuste baasist sobivad küsimused ning panna neist kokku testi. Lihtsamate vahendite puhul, mis standardeid ei järgi, on küsimused testiga seotud (näiteks LeMill keskkonnas). IMS QTI spetsifikatsioonis ei ole küsimuste tüüpidel “inimkeelseid” nimetusi. Ühes oma projektidest (TATS) oleme tõlkinud küsimuste tüübid järgnevalt (6 IMS QTI küsimuse tüüpi on siit eestikeelsest tõlkest puudu): • Multiple Choice (choiceInteraction) - mitmikvalik

 • Multiple Response (choiceInteraction) - mitmikvastus

 • Order (orderInteraction) - järjestamine

 • Associate (associateInteraction) - ühendamine

 • Match (matchInteraction) - seostamine

 • Gap Match (gapMatchInteraction) - lünktekst

 • Inline Choice (inlineChoice) - valik tekstis

 • Text Entry (textEntryInteraction) - lünktekst

 • Extended Text (extendedTextInteraction) - esseevastusega

 • Hottext (hottextInteraction) - mitmikvalik tekstis

 • Slider (sliderInteraction) - skaala (Põldoja)


Arvutipõhiste testide koostamiseks on terve rida erinevaid vahendeid. Osa neist võimaldab koostada enesekontrolliks mõeldud teste, kus õppijale antakse testi järel automaatne tagasiside, mida kusagile ei salvestata (näiteks Hot Potatoes). Teine osa testimissüsteeme sisaldab lisaks testide koostamise vahenditele ka keskkonda testide sooritamiseks. Sel juhul salvestatakse õppija vastused keskkonda ning õpetajal on võimalik saada kõigi õppijate vastustest ülevaade. Mõnel juhul on need vahendid ühes süsteemis koos (näiteks õpihaldussüsteemis), teisel juhul on tegemist eraldi vahenditega (näiteks TATS testide koostamiseks ja PETS testide sooritamiseks). (Põldoja)


Uurisin veebipõhist  interaktiivsete harjutuste loomise keskkonda Yacapaca (http://yacapaca.com/)


Võimalused: • Quiz,

 • Multi-choice survey,

 • ePortfolio,

 • Short-text test,

 • Quick assignment,

 • Offline assignment.


2013-04-02_aastaajad pildid 2013-04-02_lõpeta laused 2013-04-02_lüngad 2013-04-02_sobitamine 2013-04-02_õiged tähed


Esileht reklaamib:


Yacapaca üliõpilastele • Õpi kiiremini

 • Naudi seda rohkem


Yacapaca õpetajatele2013-04-01_yacapaca


Vajab registreerumist, küsitakse ka kooli. Registreerimise kinnitus koos kasutajanime ja parooli ning quick-start-juhendiga (http://download.chalkface.com/quickstart.pdf) saabub kohe. Oma testide loomiseks peab taotlema autori staatust. Taotluse vaatab moderaator läbi tavaliselt 24 tunni jooksul.


Autori staatuse saamiseks tuleb jälgida, et: • olete lisanud oma pärisnime, sealhulgas amet, eesnimi, perekonnanimi,

 • olete lisanud oma tõelise kooli või õppeasutuse,

 • olete kasutanud oma ametlikku kooli/kolledži e-posti aadressi,

 • olete üles laadinud oma portreefoto.


Lisaks tuleb enne oma päris klassiga mõningaid ülesandeid lahendada. Kuna mul ei olnud see võimalik, jäin autoriks kinnitamata ega saanud oma küsimusi koostada.


Eesti keelt ei ole, eestikeelsetest materjalidest on ühe vene kooli eesti keele õpetaja testid, mis on veidi vigased.


2013-04-02_eesti k


Yacapaca pangas on üle 15 000 viktoriini. Ressursid on korraldatud hierarhiliselt: • Riik -> Teema -> Õppekava -> Kursus või Teema -> Viktoriin.


2013-04-01_valik esimene


Kursustel on määratud • populaarsus: kui tihti on kasutatud viimase 12 kuu jooksul,

 • kvaliteet: erinevate kvaliteedimõõdikute tulemus,

 • arvustused: kui palju kommentaare on kirjutatud.


2013-04-01_valik


Saab määrata vastamise aja. Kui lõpptähtpäev saabub, ei saa viktoriine käivitada ega kirjalikke ülesanded muuta.


Tulemused näidatakse viktoriinide kohta üksikasjalikult: iga vastuse, küsimuse, õpilase kohta, võistkondade ülevaade näitab reaalajas, milline meeskond on parajasti esikohal. Keskkond võimaldab analüüsida: kohe on näha, millest on õpilased aru saanud ja mida on vaja uuesti hinnata. Saab vaadata kogu klassi tugevaid ja nõrku külgi iga teema kohta. Saab moodustada õpilaste rühmi (ei pea olema klassid), õpilaste tulemused salvestatakse, näeb keskmisi hindeid, edugraafikuid. Yacapaca liigitab andmeid ja arvutab meeskonna tugevust, nii et saab moodustada võrdseid meeskondi. Võimaldab koostööd kolleegidega.


2013-04-02_student set2013-04-01_vastus2


Õpilastel on oma sisselogimisleht ja neil on teistsugused võimalused.


yacapaca


Yacapacat on uurinud ka informaatika instituudi magistrant Julia Ratshinskaya, kes on leidnud rohkem häid kui halbu külgi. Olen temaga nõus.


Plussid • Lihtne õpilaste lisamine

 • Lai valik ülesannete tüüpe

 • Tulemustest tagasiside ja põhjalik analüüs

 • Küsimuste ja kursuste jagamine, taaskasutus

 • Õpetajate kogukonnas töö võimalus

 • Õpilaste rühmatöö


Miinused • Autoriseerimine moderatoori poolt

 • Nõudlik arvutiressurssidele (Ratshinskaya, 2011)


Kasutatud kirjandus


Ratshinskaya, J. 2011. Yacapaca! Vaadatud aadressil http://www.slideshare.net/juliar/yacapaca-7977503?ref=http://juliar85.wordpress.com/2011/05/16/esitlus/


Põldoja, H. Arvutipõhised testid. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arvutipohised-testid/


Teine ülesanne jäi tervislikel põhjustel tegemata.http://piretiblogi.wordpress.com/2013/03/17/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine-kolmas-teema/

1 comments:

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon | Piret õpib jälle to Piret Joalaid

19.05.2013 23:56

[…] aga tehnilistel põhjustel ühtegi ise luua. Ka kolmas teema, arvutipõhine testimine oli huvitav. Uurisin YacaPacat, mis oli täitsa vahva, aga perspektiivitu, sest autoriks saada on väga raske. Kursuse alguses oli […]

Post a comment