Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

6 mütsi e-õppes

07.04.2013 23:07 by Kaire Kollom

Ülesanne


Lateraalne mõtlemine – (lateral thinking) on mõtlemisviis, mis otsib lahendusi tõrksatele probleemidele, kasutades ebaharilikke meetodeid või elemente, mida tavaloogika eirab.


Lateraalne mõtlemine on… • kiire ja efektiivne viis aidata teil lahendada probleeme näiliselt ebaloogilisi vahendeid    kasutades, kuigi kõik lahendused on loogilised;

 • protsess ja valmisolek vaadata asju uue nurga alt;

 • kindel mõtteviis, mis täiendab analüütilist ja kriitilist mõtlemist;

 • uute toodete, protsesside ja teenuste loomise süsteem;

 • termin, mis võib välja vahetada “loovuse”.


Kuue mõttemütsi meetod (Six Thinking Hats)


Kuue mõttemütsi meetod võimaldab mõtlemise erinevate suudade kasutamist probleemide lahendamisel. Meetodit võib kasutada nii individuaalsel mõtlemisel kui ka grupidiskussioonideks.


Meetod seisneb erinevate mõtlemislaadide vahetumist suunatud protsessina. Oluline märksõna on “paralleelmõtlemine” – rühma liikmed mõtlevad probleemile samaaegselt, kasutades sarnaseid mõttetööriistu – erivärvilisi mütse.


Mütside tähendused


sinine


Sinine müts – mõtlemisprotsessi juhtimine; hoiab sihi silme ees; kontroll; reeglid. • milline on meie eesmärk?

 • milline on järgmine ülesanne?

 • milline on meie otsus?


valgeValge müts – olemasolev ja vajalik informatsioon; faktid. • milline info on meil olemas?

 • millist infot on meil vaja ja milline info meile sobib?

 • kuidas me hangime puuduolevat informatsiooni?


punanePunane müts – intuitsioon ja tunded; emotsioonid. • millised on mu tunded?

 • mida ütleb mu intuitsioon?

 • milline on mu rektsioon?


kollaneKollane müts – eelised ja väärtused; inspiratsioon; kasu. • milline on kasu?

 • millised on positiivsed  tulemused?

 • millised on atraktiivsed kontseptsioonid?


mustMust müts – kriitiline mõtlemine; ettevaatus, raskused ja nõrkused; konservatiivsus; ohud; riskid; takistavad tegurid. • millised on potentsiaalsed probleemid?

 • millised raskused võivad tekkida?

 • millised on vajalikud ettevaatusabinõud?

 • millised on riskid?


Must müts on oluline vahend koos teiste mütsidega analüüsides raskusi.


rohelineRoheline müts – alternatiivid ja loovad ideed; uued ideed ja kontseptsioonid. • millised on alternatiivsed võimalused ja lahendused?

 • mida veel saab teha?

 • mis aitab ületada raskusi?


E-õppes kasutamise viisid


Kuue mõttemütsi meetodi puhul on oluline probleemi olemasolu ning selle lahendamiseks suunatakse probleemi lahendamise protsessis osalejate mõtlemise suunda lähtuvalt mütsi värvist. Seega on metoodika kasutamise puhul oluline probleemi olemasolu. Selleks, et probleemi lahendada e-õppes, tuleb leida sobivad tehnoloogilised vahendid – foorum, wiki, veebipõhine ühistööd võimaldav keskkond.


Teine võimalus on sõnastada probleem e-õppest lähtuvalt ning kasutada selle lahendamiseks kuue mõttemütsi meetodit. Probleemi lahendamise protsess kuue mõttemütsi meetodit kasutades võib toimuda nii virtuaalses kui reaalses maailmas.


Ja veel…


Põnev oleks kasutada kuue mõttemütsi meetodit uurimistöö läbiviimisel uurimisandmete kogumiseks, pannes oma magistritöö raames näiteks lasteaiaõpetajad mõtisklema teemal IKT kasutamise võimalused lasteaia õppeprotsessis.


Kasutatud allikad


Laanepere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/index.html


Lateral thinking. (2013, 6.aprill). Loetud aadressil http://en.wikipedia.org/wiki/Lateral_thinking


Tagxedo - veebipõhine keskkond sõnapilvede loomiseks

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/04/07/6-mutsi-e-oppes/

0 comments:

Post a comment