Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

9. “6 mütsi” meetodi kasutamine e-õppes

06.04.2013 22:30 by Taimi Dreier

9. ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/04/01/kodutoo-9/


“6 mütsi” meetod


Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud:  • Valge – keskendub puuduvale või olemasolevale faktipõhisele informatsioonile.

  • Must - paljastavad võimalikud riskid ja osutavad kriitiliselt meie senise mõttekäigu nõrkadele kohtadele.

  • Kollane - huvitavad väärtused ja praktiline kasu, mis käsitletud ideedest võib tõusta, paneb otsima asja häid külgi.

  • Roheline – uued ettepanekud, ideed ja alternatiivid seni käsitletud lahendustele. Võid ka pakkuda muudatusi – peaasi on konstruktiivsus ja loov lähenemine.

  • Punane - seonduvad tunded ja intuitsioon, võid jätta ratsionaalse arutluse tahaplaanile ja tuua välja oma emotsioonid ja aimdused – vajaduseta neid seletada või põhjendada.

  • Sinine - distantseerumine probleemi sisust ja keskendumine hoopis mõtlemise või arutelu protsessile, kasutatakse aruteluprotsessi algul, määratledes selle sihid ja raamid – näiteks seades eri värvi mütside esinemise järjekorra. Arutelu lõpul aitab sinine müts meil teha kokkuvõtteid.


(Laanpere, 2008)


6 mütsi meetodi kasutamine e-õppes


Tiigrihüppe lisakursuse Loovus ja tehnoloogia koolituskavas on ka sees kuue mõttemütsi tehnoloogia. Kursusel on sellised ülesande õpetajatele: Probleemi lahendamine 6 mõttemütsi meetodi abil. Probleemküsimused „Kuidas õpilastega rohkem arvutiklasse (arvuteid) kasutada?“ või „Kuidas valmistada tundi ette arvutiklassis õpetamiseks?“ (praktiline tegevus, 30 min). 


Kuidas kasutada seda meetodit 100%-lises e-õppes? Näiteks tekkis idee e-õppena tegeleda koomiksite loomise õpetamisega. Kuidas, mis otstarbel, millal, kellega jmss selgitame välja kõigepealt 6 mütsi meetodi abil. Seda teeme keskkonna Padlet abil. (parool on 6mytsi).


http://padlet.com/wall/6mytsiKirjutamiseks tuleb teha topeltklõps tahvlil. Saab valida teksti taustavärvi, suurust, saab lisada faili, pilti jmss.

Iga päev tuleb avaldada arvamust uue antud värvi mütsi alt. Järjekord on alguses sinise mütsi alt kindlaks määratud. Alustame valget värvi mütsiga.


Kes viitsib, võiks proovida natuke kirjutada. :-)


.


Kasutatud materjalid


Pata, K. (2011).  Toetussüsteemidharidustehnoloogilistes õpidisainides. Loetud SlideShare keskkonnas http://www.slideshare.net/kpata/ifi7056-loeng8


Laanpere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/


Kuus mõttemütsi (esitlus Tiigrihüppe SA programmi “Õppiv Tiiger 2008 – 2013″ lisakursusel “Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad”). (2012). Loetud aadressil http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/?page_id=27Filed under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: 6 mütsi, HT-lised uuringud
http://taimidreier.wordpress.com/2013/04/06/9-6-mutsi-meetodi-kasutamine-e-oppes/

1 comments:

viive to Taimi Dreier

06.04.2013 23:24

Minu jaoks uus keskkond, lihtne kasutada ja visuaalselt kena. Kahju ainult, et valget mütsi polnud võimalik pähe panna. Kuidas pärast eristada postitusi, kui ei saa värvi lisada?

Post a comment