Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

9. ülesanne. Kuus mõttemütsi.

06.04.2013 21:42 by Viive Abel
http://ifi7056.wordpress.com/2013/04/01/kodutoo-9/ Kuue mõttemütsi meetodi puhul sümboliseeritakse erinevate mütside pähepanekuga mingit kindlat mõtteviisi. Meetod aitab inimestel välja lülituda oma tavapärasest mõtlemisest ning õpetab vaatama asjadele teisest vaatenurgast. Mütse ei jagata osalejate vahel, vaid kõik osalejad mõtlevad teatud ajahetkel teatud suunas korraga. … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/04/06/9-ulesanne-kuus-mottemutsi/

0 comments:

Post a comment