Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Iseseisev töö III kontaktpäevaks

05.04.2013 22:48 by Katriin Orason

UURIMISKÜSIMUSTE SKEEM:


Töö teema: E-õpiku pedagoogilised mudelid, tehnilised spetsifikatsioonid ja tarkvarlahendused. Ehk lihtsamalt öeldes ühe e-õpiku konseptsiooni välja töötamine.


PROBLEEM:


E-õpiku ideest räägitakse palju aga ei ole veel selge, milline üks e-õpik peaks olema. Kindlasti ei saa tavalist pdf faili lugeda e-õpikuks. Lisaks veel tekitab küsimusi nimetus e-õpik ise. Kas digiajastule kohaselt peaks üldse rääkima sellisest staatilisest asjast nagu õpik, isegi kui me nimetame seda e-õpik?


EESMÄRK:


Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, millised on õpetajate vajadused ja nägemused ühe e-õpiku suhtes ja selle põhjal välja töötada ühe e-õpiku konseptsioon.


UURIMISKÜSIMUSED:


Milliseid e-õpiku mudeleid on juba välja pakutud/koostatud /loodud?


Millised funktsioonid peavad olema ühel e-õpikul Eesti  pedagoogide arvates?


Kuidas oleks parem sellist rakendust nimetada? Kas e-õpik on ikka parim nimi antud rakendusele?

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/04/05/iseseisev-too-iii-kontaktpaevaks/

0 comments:

Post a comment