Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

6. nädala ülesanne

03.04.2013 17:49 by Virgo Õitspuu
http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/04/6-kodutoo/Olen ise osalenud eelnevalt, enne haridustehnoloogiat õppima tulles kui ka nüüd veebikursustel tehtavas rühmatöös. Eelnevad kogemused erinevad, on õnnestunud ja vastupidi. Distantsõppes tehtav rühmatöö esitab õppijale väga suured nõudmised:
1.      Loomulikult peab ta olema ennastjuhtiv (võimalus ennast juhtida).
2.      Peab omama piisavalt paindlikku töögraafikut.
3.      Elama positiivses õpikesskonnas.

1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)
Kui rühm on väike, siis toimib asi kindlasti paremini. Suuremat rühma lihtsalt raskem hallata, ei ole võimalik sama aegselt koos tööd teha. Kogemus kuule liikmeliste rühmadega on olnud sarnane, keegi jääb kõrvale. On juhtunud, et üldse mingit toimetamist ei ole. Arvan, et kolmest liikmest koosnevad rühmad on kõige optimaalsemad. Kahekesi ei teki arutelu eriti, lihtne kokkuleppele jõuda.
2) …millised raskused ilmnesid rühmatööd tehes
a) seoses tehtava ülesande mõistmisega
Ülesannete mõistmisega ei ole probleeme olnud. On juhtunud küll, et mitte ükski rühma liige ülesannet ei mõista. Ega 0+0 rohkem kui 0 kokku ei anna.
b) seoses rühmaliikmete vahel ülesannete jagamisega ja rühma regulatsiooniga

Vahel on raskusi rühma juhi leidmisega ja kui juhti ei ole siis rühm ei pruugigi tööle hakata. Oma erinevaid kogemusi, on juhtunud nii, et rühm tööta juhita suurepäraselt, sel juhul osad liikmed olem väga motiveeritud. Ülesannete jagamine ei ole siiani probleemi tekitanud.

3) Loe teiste kursusel osalejate kogemusi ja tee oma blogis üldistus, millised tegurid on olulised, et kujuneks jagatud arusaamine rühmas.
Teiste postitusi lugedes tundus, et suuri probleeme nagu ei olegi. Kui seda teha läbimõeldult, kokkulepped, siis toimib. Kindlasti peavad rühmad moodustuma vabatahtlikkuse alusel.
a) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma sisu koosloomise osas?
Kindlasti tuleb kasutada ühistöö vahendid, mis just käeparast võtta on. Ühistöö vahend võimaldab hoida sidet rühma liikmetega. Lisaks peaks kasutama suhtlemise vahendit, et kokkulepitud ajal saaks tekitada arutelu. 
b) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma, et edendada rühmaliikmete vahelist arusaamist üksteise tegevusest, plaanidest ja tegevuse eesmärkidest?
Arusaamise edendamiseks on ikka kõige parem vahend suhtlemine ehk siis Skype. Võimalik, et ajurünnaku vahend edendaks seda küll, kõiks saavad oma arvamused välja öelda.
Kokkuvõtteks arvan, et ega haridustehnoloogia ei ole võlur, vaid väikene abimees, et rühmatöö sujuks ja oleks viljakas. Tööd teevad ju  inimesed.
http://haridustehnoloogiliseduuringud.blogspot.com/2013/04/6-nadala-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment