Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

8.nädala ülesanne

31.03.2013 20:54 by Katriin Orason

Selle korra ülesanne on leida üks näide m-õppe rakendamise kohta, mida oleks võimalik teile tuttavas õpikeskkonnas (kool, asutus jne) kasutada.


Valisin hetkel näiteks keskkonna kaardistamise ülesande. Seda oleks võimalik meie koolis realselt ka rakendada, arvestades seda, et suurel osal õpilastel on juba nutitelefonid.


Minu idee oleks m-õpet kasutada kokanduseriala õpilastega. Õpilastest moodustatakse grupid (nii, et igas grupis leiduks üks nutitelefon). Õpilased kaardistavad teatud aja vältel Viljandi linnas ja selle lähiümbruses eksisteerivad söögikohad.  Iga koha kohta kirjutavad õpilased eesti ja inglise keeles selgitava infomaterjali, mis  seatakse üles Internetti (nt. Google Maps abil). Kindlasti võiks õpilased lisada antud kohtadele ka omapoolsed kommentaarid, milliseid toite on nad seal proovinud ja kuidas neile on meeldinud.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/03/31/8-nadala-ulesanne/

0 comments:

Post a comment