Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

8. nädal. m-õppe rakendamine

29.03.2013 12:44 by Meelis Pernits
8. nädal. m-õppe rakendamine.


Esimest korda puutusin kokku m-õppe kasutamisega eelmisel semestril Birgy Lorenzi aines "Haridustehnoloogilise taristu seminar", kus me külastasime Pelgulinna Gümnaasiumi ja Birgy tutvustas erinevaid IKT vahendeid ja lahendusi, mida kasutatakse nende koolis.
Kuna olen suur tehnika ja innovaatiliste lahenduste huviline, siis hakkaski enam silma nutiõppe pilootprojekt, mis käivitus koostöös Elisaga. Antud projekti raames on leitud väga palju erinevaid võimalusi ja lahendusi m-õppe kasutamiseks ja rakendamiseks Pelgulinna Gümnaasiumis ning projekt on saanud laialdast tähelepanu üleriigiliselt.

Viide artiklile siit.

Lisaks sellele on enamus projekti tegevusest kajastatud Pelgulinna Gümnaasiumi "Mobiil koolis" blogis, mille leiate siit.
Blogist võite leida nii viiteid erinevates ainetes kasutatavate m-rakenduste kohta, kui ka mõningaid näidisülesandeid.
Eriti huvitav tundus geomapping ülesanne, mille planeerimisse saab kaasata õpilasi ja lõpptulemit näeb alles peale ülesande sooritamist. Viide.
Kellel konkreetne huvi tekkis, siis võtke ühendust Birgy Lorenziga, kes on antud valdkonna eestvedaja ja ka ühe meile kohustusliku aine "´Haridustehnoloogilse taristu seminar" läbiviija.
Usun, et antud valdkonna eestvedajaid ja m-õppe kasutajaid on mitmeid, kuid ühe näite varal võib öelda, et nutitelefonide ja mobiilse interneti levikuga on antud valdkond kiiresti arenev ja võimalusterohke.

Kaitseväe süsteemis tõenäoliselt ei ole võimalik m-õpet rakendada, kuigi ka alles hiljaaegu on tulnud müügile niiskus- ja tolmukindlad nutitelefonid.
Üldiselt üritatakse militaarsüsteemis taktikaliste harjutustel mobiilset- ja datasidet (gprs) vältida ja tingitud on see eelkõige turvalisusest. Tänapäeval on väga lihtne nutitelefone positsioneerida ning see on risk, mida tuleks vältida.

Orienteerumine on üks põhioskustest, mida me õppetame sõduritele ja kaitseliitlastele juba baaskursusel. Tavapäraselt on selleks vajalik kaart ja kompass, kuid viimastel aastatel on lisaks nendele põhivahenditele lisandunud ka käsi-GPS. Üksuse varustustabelist tulenevalt peaks olema vähemalt üks (1) GPS jao (9 meest) peale. Mis tegelikult tähendab, et GPS koolitus allüksuste ülematele (jao-, rühma- ja kompaniiülem) on kohustuslik. Taktikalises olukokorras on ülimalt tähtis teada maastikul oma täpset asukohta, et koordineerida naaberüksustega oma tegevust ning anda informatsiooni kõrgemale staabile oma asukohast ja tegevusest. Lisaks sellele on ülimalt tähtis GPS kasutamise oskus kaudtule (miinipilduja ja suurtüki) üksustele tulejuhtimiseks ning koordineerimiseks. Lihtsamalt öeldes kasutatakse kaudtuld sihtmärkide vastu, mis ei ole otse näha, vaid peab kasutama infot tulejuhtidelt ja allüksustelt. Võite ainult aimata, mis juhtub siis kui tehakse viga koordinaatide (asukoha) määramisel.Lisaks eelpool toodule viib malev läbi ka täiendkoolitusi politsei ja päästeametnikele, kuna kriisi korral või kadunud inimeste otsimisel on samuti GPS kasutamine ja koostöö erinevate struktuuride vahel vajalik.
http://htuuringud.blogspot.com/2013/03/8-nadal-m-oppe-rakendamine.html

0 comments:

Post a comment