Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

8.M-õpe

28.03.2013 20:31 by Taimi Dreier

8. ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/25/8-nadala-ulesanne-2/


Vajalikke mõisteid


M-õpe - mobiilsete seadmete rakendamine õppetöös. Tänapäeval on peamisteks mobiilseteks seadmeteks:  • Pihuarvuti (i.k. handheld computer, ka PDA): taskusse mahtuv pisiarvuti, mis võimaldab kasutada suurt osa laua-arvuteile loodud tarkvarapakettidest; üldjuhul saab pihuarvuti abil ühenduda ka traadita Internetti;

  • GPS-seade : globaalset positsioneerimissüsteemi kasutav asukoha määramise seade, kallimatel versioonidel on sees ka detailsed kaardid;

  • Nutifon (nutikas telefon, i.k. smartphone): pihuarvutile iseloomulike lisavõimalustega täiendatud mobiiltelefon; kallimatel versioonidel on peal ka GPS-vastuvõtja ja nendega saab kasutada traadita Interneti ühendust (Wifi);

  • Internetitahvel (i.k. Internet Tablet): pihuarvuti-sarnane seade, mille peamiseks otstarbeks on juurdepääsu võimaldamine traadita Internetile (Wifi); erinevalt pihuarvuteist puudub Interneti-tahvlitel üldjuhul kontoritarkvara kasutamise võimalus;

  • Mp3-mängijad (nt. iPod): muusikafaile mahamängivad taskuseadmed, üldjuhul suudavad näidata ka fotosid ning kallimad eksemplarid ka videosid;

  • Digitaalsed diktofonid ja foto/videokaamerad. (Laanpere, 2011a)


GPS - moodustatud sõnaühendist Global Positioning System  ehk Globaalne Positsioneerimissüsteem. GPS süsteem on üles ehitatud 24 satelliidile, mis tiirlevad 20 200 km kõrgusel ülitäpselt määratud orbiiti mööda. Iga satelliit teeb ööpäeva jooksul kaks täistiiru ümber Maa ning saadab lühilainesignaaliga maa suunas oma koordinaadid. GPS-vastuvõtja töötab üksnes välitingimustes (s.t. mitte siseruumides). (Laanpere, 2011b)


Õuesõpe - õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega (Tammets, 2009)


Näide m-õppe rakendamise kohta, mida oleks võimalik tuttavas õpikeskkonnas kasutada


andropoff 013aKahel korral olen Tiigrihüppe koolitajate suveseminaril osalenud GPS-seadme abil läbi viidud orienteerumis- ja mälumängus. Esimesel pildil toimub seadmete ettevamistamine mänguks. Igas kontrollpunktis avanes ülesanne ja tuli vastata küsimusele või täita ülesanne. Lisaks GPS-idele tuli kasutada veel ka mobiiltelefoni, sest paaris kohas tuli täita ülesanne, näiteks kujutada käepäraste vahenditega tiigrit.


andropoff 014Teisel pildil on minu rühma tiiger – joonistasime liivale. andropoff peeter2Samuti oli vaja koguda ja ära tunda seeni – kas peast või m-õppevahendi abil. Kolmandal pildil püüan leida koos Ly-ga õiget suunda.


Artiklis Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes kirjutab Mart Laanpere (2011b) erinevatest orienteerumismängudest GPS-seadme abil. Meie mäng ilmselt kuulus liiki geopeitus.


Tänapäeval võib asendada käsi-GPS seadmed ka nutitelefonidega. Enamustel nutitelefonidel (minul on kogemused Androidiga, mitte IPhonega) on võimalik sisse lülitada GPS positsioneerimine. Mina näiteks kasutan RunKeeper rakendust, mis võimaldab GPS-i abil kõndimise, jooksmise või jalgrattasõidu teekonda, aega, kiirust jmss jälgida, kasutajale teatada soovitud aja või teekonna järel teatada. Samuti salvestab see andmed veebikeskkonda ja hiljem saab ka kõiki treeninguid analüüsida arvuti abil.


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskuse E-õppe kevadkonverentsil 2012 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis  oli üks väga huvitav paneel – nutikohvik, kus 7 esinejat rääkisid oma kogemustest nutitelefonide kasutamisel õppetöös. Samuti mängisime ka nutitelefonimängu, kus majja peidetud QR-koodide abil esitati küsimusi ja suunati järgmisse kontrollpunkti. Lõppu jõudjaid ei olnud palju ja minul õnnestus ka üks väike auhind saada.


GPS-i abil asukoha määramisest on kasu, kui on nutitelefoni abil vaja leida teekond mingisse punkti. Google mapsi vahendist navigeerimise valimine võimaldab hankida juhiseid, kuidas sinu asukohast liikuda soovitud aadressile. Võhikuna Tallinnas olen seda mitu korda kasutanud, et leida kõige otsemat teed soovitud kohta.


Õpilastega õppetöös ei ole ma õuesõpet veel kasutanud. Põhjust ei oska öelda. Ehk on olnud ajapuudus – organiseerimist enne esimest korda on palju (ette valmistada kohad, küsimused, ülesanded, kas GPS-i ja aadressiga või QR-koodiga, siis kas kõigil võistkondadel on ikka seade, koolil ei ole, siis järelikult tuleb kasutada seda BYOD ehk nagu me kursusekaaslastega leiutasime eestikeelse lühendi KOS). Loodan mai lõpus see 7. klassiga ette võtta.


Lugesin ka Merlin Liiva magistritööd Mobiilse tehnoloogia rakendamine õuesõppes: interaktiivsed õppematerjalid ja virtuaalne koostöökeskkond õpetajatele. Seal oli huvitavaid mõtteid ja ideid, kuid kuna see on kirjutatud aastal 2009, siis on natuke vananenud tekst; palju asju, mida tänapäeval saab kasutada, seal kirjas ei ole.


 


Kasutatud materjalid


Pata, K. (2009). Narratiivne loov õppimine Web 2.0.  Loetud SlideShare keskkonnas aadressil http://www.slideshare.net/TKHK/narratiivne-loov-ppimine-web-20


Laanpere, M. (2009). Infotehnoloogia ja õuesõpe – vastased või liitlased? Loetus SlideShare keskkonnas aadressil http://www.slideshare.net/martlaa/infotehnoloogia-ja-uespe-vastased-vi-liitlased?


Tammets, P. (2009). Mope09. Loetud SlideShare keskkonnas aadressil http://www.slideshare.net/tammets/mope09


Laanpere, M. (2011a). E-õppest m-õppeni. Loetud LeMilli keskkonnas aadressil http://lemill.net/community/people/Mart/collections/m-ouesope-1/content/webpages/e-oppest-m-oppeni


Laanpere, M. (2011b). Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes. Loetud LeMilli keskkonnas aadressil http://lemill.net/community/people/Mart/collections/m-ouesope-1/content/webpages/kasi-gps-seadmete-kasutamine-ouesoppes


Liiva, M. (2009). Mobiilse tehnoloogia rakendamine õuesõppes: interaktiivsed õppematerjalid ja virtuaalne koostöökeskkond õpetajatele. Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/magistri_tood/2009_kevad/merlin_liiva_magistritoo.pdfFiled under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: õuesõpe, GPS, HT-lised uuringud, M-õpe
http://taimidreier.wordpress.com/2013/03/28/8-m-ope/

1 comments:

mpernits to Taimi Dreier

29.03.2013 14:55

Jällegi väga huvitav ja kokkuvõttev postitus. Huviga lugesin just GPS-i kasutamise võimalusi, kuna enamalt olen just positsioneerimisega tööalaselt (loe: militaar suunitlusega) kokku puutunud.

Post a comment