Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Käsi GPS- seadme kasutamine õuesõppes.

26.03.2013 20:20 by Helle Kiviselg

8.nädal http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/25/8-nadala-ulesanne-2/


Käsi GPS-seadme kasutamisega õppetöös olen kokku puutunud mõned aastad tagasi, olles gümnaasiumi bioloogiaõpetajate täiendkoolitusel. Koolitusel saime käia Kadrioru pargis ise käsi GPS-seadet proovimas. Meid jagati kolmeliikmelistesse gruppidesse ja siis oli vaja leida 5 objekti, mis ülesandes ette anti. Kuna vihma hakkas sadama, siis õnnestus meil ülesande pikkust lühendada 1 objektini (puu) ja seda asusimegi otsima. Saime õige suuna kätte ning liikusime objekti poole, kuid õnnetuseks objekti lähedal hakkas GPS meid palju kaugemale juhatama kui vaja. Eemalt paistis Russalka ja seal läheduses kohe kindlasti seda liiki puud ei kasvanud. Oma otsitava puu leidsime tänu puude tundmisele, kuid põnev üritus oli see ikkagi.


Eelmisel aastal pakkus noorteühendus ELO 8 maakonna koolidele 40 haaravat seiklusmängu välja, mille nad ise läbi viisid. Oma kooliga seal kahjuks osaleda ei saanud, sest nimekirjad täitusid väga kiiresti, aga kolleegi käest naaberkoolist sain teada, et see üritus lastele meeldis ja oli tore.


Loengumaterjalide põhjal ning lisaks LeMillist materjale vaadates oleks päris põnev lasta õpilastel lisaks fotografeerimisele ka kaardistada näiteks kevade/sügise märke loodusõpetuse või bioloogiatunni raames. Kindlasti oleks hariv ja huvitav kaardistada oma kodukoha kultuuriloolist kaarti. Hetkel ei teeks ma nendes näidismaterjalides mingeid parandusi, aga arvatavasti töö käigus või selle ülesande lahendamisel võib tulla ette küll vajadus midagi parandada. Tegelikult on võimalusi palju viia läbi õuesõppe tund läbi käsi GPS-seadmete abil kui koolil need olemas on.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/03/26/kasi-gps-seadme-kasutamine-ouesoppes/

0 comments:

Post a comment