Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 7. teema

17.03.2013 18:55 by Kristi Jaason
Ülesanne

7. nädala materjalide põhjal koostasin mõistekaardi. 


Joonis 1. Mõistekaart enesejuhitavast õppimisest

Enesejuhitud õppijale loodud e-kursust on soovitav alustada õpilepingu kirjutamisega, kuhu õppija paneb kirja oma eesmärgid, kuidas ta need saavutab ja kuidas ta teab, et on eesmärgi täitnud. Kuna oluline on oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste analüüs, siis on samuti soovitav õppuriga kokku leppida reflekteerimise vahendis ja reflekteerimise sageduses (nt igal nädalal). E-kursus peaks koosnema elulistest õpiülesannetest, mida õppijad lahendavad nii paaris- kui rühmatööna. Oluline komponent õppija motivatsiooni hoidmisel on regulaarne tagasiside nii kaasõppuritelt kui ka tuutorilt. Õppur tahab teada, et ta on õigel teel. Seega peaks üks e-kursuse osa olema kaasõppurite tehtud ülesannete jälgimine ning kommenteerimine.

Enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna saavutamiseks tuleb anda õppijatele võimalus oma õpikeskkond ise kujundada, seetõttu tuleb eelistada avatud õpikeskkondi. Samuti tuleb veenduda, et õppurid on tuttavad mõne vookogude agregaatoriga, et nad suudaksid kaasõppurite pingutusi jooksvalt jälgida.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/03/ifi7056-7-teema.html

0 comments:

Post a comment