Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

7.nädal.

17.03.2013 16:45 by Meelis Pernits
7.nädal. Enesejuhitud õppimine.

Koosta mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest, mida loetud loengumaterjalidest leidsid.

Koostasin Mindomo mõistekaartide koosmamise vahendiga alljärgneva mõistekaardi, mis on seotud mõistetest, mida leidsin loengumaterjalidest:Lisan ka lingi.


Vaata oma mõistekaardil olevaid seostatud mõistete rühmi. Mil moel saaksid need siduda õpidisainiga e-kursusel?
Seleta, mõistete rühmade kasutust, kuidas saavutad enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna?


Ennastjuhtiva õppija jaoks õppedisain peaks olema võimalikult paindlik, et ta saaks täita endale püstitatud eesmärke.
Mitte rangelt etteantud eesmärke. Õpidisain peaks võimaldama enesekontrolli ja eneseanalüüsi, et õppija saaks hinnata oma oskusi ja eesmärgipärast tegevust. Õpidisain võiks võimaldada kursuslaste omavahelist suhtlemist, et kursuslased saaksid olla üksteisele tutoriteks.


http://htuuringud.blogspot.com/2013/03/7nadal.html

1 comments:

Viabel to Meelis Pernits

17.03.2013 21:24
Pean ennastjuhtiva õppija juures eesmärgini jõudmiseks väga oluliseks sotsialiseerumise protsessi, mis areneb suhtlemise kaudu teiste kaasõppijatega. Ilmselt pead seda ka silmas keskkonna all? Tuutoriks ma pidasin ikka õpetajat, suunajat. Aga tõesti, miks mitte, ka kursuslased võivad olla tuutoriks.
Post a comment