Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

7. ülesanne – enesejuhitud õppimine

14.03.2013 19:24 by Viive Abel
7. nädala ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/11/kodutoo-6/ Nädala materjali põhjal koostasin Gliffy abil mõistekaardi enesejuhitud õppimisest. Leian, et enesejuhitud õppija jaoks on parim viis õppimiseks kasutada avatud keskkondi. Kuidas? Enda kogemuste peegeldamine ja mõtestamine – eportfoolio, blogid, foorumid. Sotsiaalne suhtlemine – teiste õppijate infovoogude … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/03/14/7-ulesanne-enesejuhitud-oppimine/

1 comments:

kai pata to Viive Abel

25.03.2013 7:34

Miks sa seda mõistekaardiks nimetad?

Mõni loeng tagasi oli ju ülesanne, milles sai selgeks, mis on mõistekaardi, ideekaardi ja järelduskaardi vahe.

Post a comment