Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

7. Enesejuhitud õppimine

14.03.2013 10:38 by Taimi Dreier

7. ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/11/kodutoo-6/


Mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest


enesejuhitud-oppimine

kliki suurema joonise saamiseks


E-kursusel õppimine toimub enesejuhtimise teel. Enne õppima asumist peaks õppija olema teadlk oma praegustest oskustest, uskuma oma võimatesse, analüüsima oma isikuomadusi, kontrollima, millised on õppima asumise vajadused ja arvestama oma tunnetega. Siis seab õppija endale eesmärgid: milliste vahendite, tegevuste, meetodite ja protsessi teel need täidetakse. Kindlasti tuleb hinnata oma eesmärke, kas on reaalsed, kas motiveerivad pingutama. Eesmärgid tuleks e-õppekursusele õppima asudes kirjutada õpilepingusse ja reflekteerida kursuse käigus (nt e-portfoolio abil). Oluline on teha vahekokkuvõtteid.

Kõike seda on parem teha mitte üksinda, vaid kaas teistega, jagades ja saades uut teadmist. Koostöö võib olla suuremas kogukonnas, väiksemas rühmas või ka paaristöö. Tihti kasutatakse lisaks veel tuutori ehk õpijuhendaja abi, kes toetab, nõustab ja vajadusel aitab suunata.


E-kursuse õpidisain peaks olema selline, mis võimaldab õppijal kõige sellega tegeleda. E-kursusel õppija tahab saada kinnitust, et ta on ikka õigel teel. Selleks peaks olema võimalik saada tagasisidet nii juhendajalt (kui see on olemas), kui kaaslastelt ja ka (keskkonnast) õppematerjalidest – st peab olema võimalik teha enesekontrolliteste ja saada kinnitust sellele, mida olen juba uut õppinud ja mida on veel vaja õppida.Filed under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: enesejuhitud õppimine, HT-lised uuringud, mõistekaart
http://taimidreier.wordpress.com/2013/03/14/7-enesejuhitud-oppimine/

0 comments:

Post a comment