Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 6. kodutöö

11.03.2013 1:39 by Piret Joalaid

Ülesanne:  • Paljudel veebikursustel oled kokku puutunud distantsõppes tehtavate rühmatöödega. Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja:


1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)


Võtan vaatluse alla rühmatööd, mida olen teinud haridustehnoloogia magistriõppe esimesel semestril.


Meie rühm (Helle, Meelis ja mina) sai kokku natukene juhuslikult. Hellega oleme juba vanad tuttavad ja endised töökaaslased, niisiis istusime kõrvuti ja meie selja taga istus Meelis – nii moodustasimegi rühma. Teisiti poleks tulnud mitte midagi teha.


2) …millised raskused ilmnesid rühmatööd tehes


Minu meelest meil ei olnud rühmatöödes raskusi. Kui oli, siis ainult minu suure töökoormuse tõttu, et sain alguses vähem ja viivitusega panustada. Meelis on hästi kohusetundlik ja asjalik ning kuna võtsime oma esimeseks teemaks temale südamelähedase materjali, siis ka ääretult kompetentne. Helle on väga töökas ja põhjalik, uuris kõik, mida ta ei teadnud, täpsemalt järele ja aitas mindki. Teises töös sain juba õnneks ka mina tublisti panustada, sest teadsin keskkonda, mida uurisime.


a) seoses tehtava ülesande mõistmisega


Esimese rühmatöö puhul oli ülesande mõistmisega natuke raskusi, sest aine oli selline, aga mitmekesi koos arutades saime jagu. Teiste puhul mõistmisraskusi polnud.


b) seoses rühmaliikmete vahel ülesannete jagamisega ja rühma regulatsiooniga


Minu meelest meil ei olnud rühmatöödes ülesannete jagamise ja rühma regulatsiooniga raskusi. Kõik kujunes kuidagi iseenesest, mõistsime üksteist justkui poolelt sõnalt.


3) Loe teiste kursusel osalejate kogemusi ja tee oma blogis üldistus, millised tegurid on olulised, et kujuneks jagatud arusaamine rühmas


Teiste postitusi lugedes sain kõige rohkem teada projektikursuse rühmatöödest, sest neist oli palju kirjutatud. Teen neist järelduse, et rühmaliikmete väiksem arv on kasulikum, nii ei kao vastutus ära, pole kellegi selja taha pugeda. Hea on ka, kui üksteist tuntakse rohkem, siis teab juba, kellelt mida on oodata.


a) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma sisu koosloomise osas?


Haridustehnoloogilisest toest oleksin pakkunud sisu koosloomiseks Google Docsi, nagu paljud ka kasutasid, see võimaldab kõigil korraga luua ühte dokumenti ja nii saab luua kõigile üheselt mõistetava sisu.


b) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma, et edendada rühmaliikmete vahelist arusaamist üksteise tegevusest, plaanidest ja tegevuse eesmärkidest?


Haridustehnoloogilisest toest oleksin pakkunud siin peale Google Docsi ka Skype’i, nagu osa ka kasutas, sest see on kõige lihtsam suhtlusvahend, kus saab reaalajas aru pidada. Lisaks on olemas üks spetsiaalne keskkond, kus saab tegijad-vastutajad, kuupäevad ja ülesanded täpselt kirja panna, et töö sujuks, ent kahjuks ei ole selle nimi ega link mul meeles. Soovitas Mart Laanpere. http://piretiblogi.wordpress.com/2013/03/11/ifi7056-haridustehnoloogilised-uuringud-ja-evalvatsioon-6-kodutoo/

0 comments:

Post a comment