Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 6. nädal

10.03.2013 18:24 by Kristi Jaason

Analüüsin kursusel Projektijuhtimine tehtud rühmatööd.

Kursusel Projektijuhtimine koostasime rühmatööna projektiplaani. Meie rühm alustas 6-liikmelisena, mis moodustati juhuslikkuse alusel. Sellest tulenesid ka kohe esimesed raskused - kuna rühmaliikmed õppisid erinevatel erialadel, siis ei suutnud me leida teemat, mis kõigile kuuele huvi pakuks või millest kõik rühmaliikmed ühte moodi aru saaksid. Otsustasime jätkata eraldi rühmades, 4 ja 2 liiget kummastki. Mida tulnuks teha teisiti? Rühmade moodustamisel oleks pidanud lähtuma põhimõttest, et rühm koosneb sama eriala õppivatest või sarnaste huvidega tudengitest.

Ülesande mõistmisega neljaliikmelises rühmas meil raskusi ei tekkinud vaatamata sellele, et me ei olnud varasemast ajast omavahel tuttavad. Kui saime teada, mis osadest projektiplaan koosneb, jagasime ülesanded omavahel ära ning iga rühma liige kirjutas oma osa valmis Google Drive'is loodud ühisdokumendis, misjärel teised liikmed tehtut kommenteerisid. Iga liige täiendas oma osa ise, võttes arvesse teiste poolt tehtud ettepanekud. Järk-järgult muudatusi tehes valmiski lõpptulem.

Kasutasime suhtluseks meili, aga see ei olnud just kõige efektiivsem lahendus. Suhtluse venimine häiris mind antud rühmatöö puhul kõige rohkem. Oleksime võinud kasutada nt Skype'i. Samuti jättis üks liige oma ülesande teostamise viimasele minutile ning üks liige ei osalenud piisavalt aktiivselt viimases etapis, kus toimus töö loodud materjaliga  (kommentaarid, tagasiside, täiendamine), mistõttu kannatas valminud töö tase.

Oma kogemusele tuginedes järeldan, et rühmatööd tehes on tähtis, et rühmaliikmed teineteist mõistaksid ja töö eesmärgist ühte moodi aru saavad. Distantsõppes tehtava rühmatöö puhul on väga oluline leida sobiv(ad) suhtlusvahend(id) ning keskkond, kus käsilolevat tööd saavad kõik liikmed lugeda, täiendada ja kommenteerida.

Lugedes teiste kursusel osalejate blogisid, on edukaks rühmatööks oluline veel rühma liikmete tundmine ja usaldamine ning üksteise toetamine, tegevuste ajagraafiku koostamine, rühma suurus, tekkinud probleemide ja küsimuste üheskoos läbi arutamine ja õppejõu poolne tagaside. Kõik rühmad kasutasid infotehnoloogilisi vahendeid (Skype, Google Drive, email), kuid väga suur osa koostöö õnnestumisel on siiski inimfaktoril.http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/03/ifi7056-6-nadal.html

0 comments:

Post a comment