Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

6.nädal. Konstruktivistlikud õpidisainid haridustehnoloogias.

10.03.2013 11:40 by Meelis Pernits
6.nädal. Konstruktivistlikud õpidisainid haridustehnoloogias.


Kui meenutada möödunud semestrit, siis kokku erinevates ainetes sai tehtud viis (5) erinevat grupitööd, milledest ainult üks (1) oli sooritatud erineva grupiga ja neli (4) tööd sama grupiga.

PhD. Peeter Normaku aines "Projekti juhimine" moodustati grupid eeldusel, et igas grupis on keegi, kellel on varasem kogemus projekti juhtimises. Grupi suurust ei määratletud ja ülejäänud grupi liikmed leiti juhuslikkuse teel. Minu arvates oleks võinud töögrupi liikmete arv olla piiratud, kuna sellisel juhul oleks panust rühmatöösse olnud lihtsam hinnata. Rühmatöö lõpptulemusena pidi valmima projektiplaan. Kokku oli meie rühmas neli (4) liiget ja kuna me kõik õppisime erinevat eriala ning kogemused olid erinevad, siis enne teema valikut selgitasime välja osalejate tugevused, ning tulenevalt sellest määratlesime teema ja vastutusvaldkonnad. Projektijuht vastutas grupitöö juhendamise ja vormistuse eest, kuna teema oli seotud Kaitseliiduga, siis mina vastutasin erialase sisu eest. Grupi kolmas liige oli seotud projektide rahaliste ressursside taotlemisega ja tema ülesandeks jäi eelarve ning neljas liige vastustas tehniliste lahenduste ning projekti ajakava koostamise eest.
Lugedes selle nädala materjale, siis võib öelda, et toimus kooperatiivne õppimine arvuti teel, kasutades selleks erinevaid grupitöid võimaldavaid sotsiaalmeediavahendeid-kommunikatsioonikeskkondi (mail, Skype, Google Drive). Samas saime teatud etappide läbimisel grupiga kokku ja toimus kollaboratiivne õppimine ehk toimus arutelu ja kogemuste jagamine.
Minu arvates on grupitöös kõige olulisem vastutustunne ja distsipliin, sest selle puudumisel, kollaboratiivsel tegevusel jäävad teatud valdkonnad tegemata ja see mõjutab otseselt gruppitöö lõpptulemit. Grupitöös peab olema sünergia ja üksteise mõistmine.
Tuleb tunnistada, et meie grupis oli see sünergia olemas ja vajadusel toetasime üksteise tegevusi. Eriti paistis see silma just seminaridel, kus olime sunnitud teatud põhjustel üksteise teemasid tutvustama ja tehtud otsuseid kaitsma.
Probleemi (just eemärgi ja probleemi aktuaalsuse ja kirjelduse koostamisel) kasutasime ühiselt Google Doc-s võimalusi, kuid tagantjärele tarkusena oleks võinud probleemi modelleerimisel kasutada ka hilisemalt õpitud ideekaardi veebipõhiseid rakendusi, mis oleks arusaamu lihtsustanud.

Lisaks ei saa jätta mainimatta ka seda, et ülejäänud grupitööd on läinud veelgi ladusamalt, kuna õpime ühel eriala ja huvid on ühised. Samas kogemused on erinevad, kuid oleme erinevate rühmatööde käigus õppinud üksteise tugevusi ja nõrkusi tundma.

Kuna keegi ei ole veel blogis oma kogemusi jaganud, siis ülesande teise osa esitan kommentaaridena õhtul.
http://htuuringud.blogspot.com/2013/03/6nadal-konstruktivistlikud-opidisainid.html

0 comments:

Post a comment