Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

6.kodutöö – rühmatöö distantsõppes

10.03.2013 11:38 by Helle Kiviselg

6.kodutöö: http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/04/6-kodutoo/


Oleme eelmisel semestril peaaegu igas aines teinud rühmatöid. Enamik neist oleme teinud kolmeliikmelistes rühmades, aga Projektjuhtimise aines olime kuueliikmelises rühmas.


Meenutan ja kirjeldan Projektjuhtimise aines rühmatööna valminud projekti koostamise protsessi. Meie rühm koosnes kuuest inimesest ja ülesandeks oli koostada projekt ning see esitleda, esitada ning teiste töid retsenseerida. Kuna elame väga erinevates kohtades, siis otsustasime kasutada rühmatöö tegemiseks Skype ja Googledocs keskkondi. Esmase tegevusena tuli otsustada, mida teeme ja mis on meie projekti eesmärk. Selle selgitasime välja rühmaga koosoleku käigus, et üheselt aru saada, mida teha ja kuidas teha. Ühe koosoleku tegime veel, et jagada omavahel ülesanded ja lahendada selleks hetkeks tekkinud probleemid. Arutelu oli elav ja selle käigus tekkiski ühine arusaam meie koostatavast projektist. Edasine toimetasime veebis. Selle projekti koostamise käigus tekkis siiski ka probleeme:


1) kõik ei ilmunud kokkulepitud ajal Skype;


2) Googledocsis tekkis seis, kus mõni ei panustanud projekti vormistamisse vähem kui teised, kuigi olime eelnevalt teemad ära jaganud;


3) üks rühmaliige kadus jäädavalt ja lõpetasime viieliikmelisena.


Kui võrrelda selle rühmatöö tegevust kolmeliikmelise rühmatöö tegevusega, siis võin öelda, et väiksema arvu inimestega rühmatööd tehes on probleeme vähem ja kõik keskenduvad lõpptulemuse täitmisele. Suures rühmas panustasid projekti valmimisse rohkem kolm liiget ja kaks vähem. Väiksema rühma eeliseks on võib-olla ka see, et rühmas tekib omavaheline usaldus ja kui ühe ülesande täitmine õnnestub, siis järgmiste ülesannete puhul oled valmis sama rühmana taas koostööd tegema. Eelmisel semestril oli minul, Piretil ja Meelisel väga hea koostöö ning tulemusena saime valmis kõik tööd, mida erinevates ainetes oli vaja teha. Juba oleme selgi semestril tegemas koostööd.


Lugedes Meelise, Viive, Kaire ja Taimi kodutöid tuleb sealt samuti välja, et väiksemas rühmas sujub koostöö paremini, tekib usaldus rühmaliikmete vahel ja vastutus jaguneb samuti väiksema hulga inimeste vahele, tekib sünergia, mis viib parema tulemuseni kui suuremas rühmas. Suures rühmas on probleemid kergemad tulema. Projektijuhtimise aines lagunesid nii mõnedki rühmad kaheks, mida tingis erinev arusaam töö eesmärkidest.


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/03/10/6-kodutoo-ruhmatoo-distantsoppes/

3 comments:

Taimi to Helle Kiviselg

10.03.2013 13:28

Mõned sõnad minu poolt selle Projektijuhtimise rühmatöö kohta. See oli väga õpetlik kogemus – tõsiselt tuleb suhtuda ajaplaneerimisse ja rühmaliikmete tööde planeerimisse. Meie selle töö korral oleks pidanud määrama iga teemale kindlasti kaks vastutajat/teostajat. Kui üks ei suuda õigeaegselt nõutud töid ära kirjutada, siis peaks teine olema topelttöökas. Meid päästis see, et meie töö oli vormistatud google docsi abil ja saime teha ära ka teiste osad. Õnneks lõppes kõik edukalt: saime projekti kaitstud, töö esitatud ja eksami tehtud.

mpernits to Helle Kiviselg

10.03.2013 19:15

Nõus, et väiksemas grupis sujub koostöö paremini aga ei tohi unustada, et mida optimaalsem (suurem) grupp seda rohkem on erinevate teadmiste ja kogemustega inimesi kellelt õppida. Koostöö sõltub paljuski juhist ja ma arvan, et keegi peaks ikkagi vedamise rolli endale võtma.

Kaire Kollom to Helle Kiviselg

11.03.2013 6:39

Olen nõus, et optimaalse (soodsaima, parima) suurusega grupis sujub rühmatöö paremini. Kindlasti ei tähenda see aga, et mida suurem grupp, seda parem tulemus. Oma kogemustele toetudes – õppesituatsioonis annab parima tulemuse 3-4 liikmeline grupp. Suuremate puhul jäävad osad juba passiivseks.

Juhist rääkides. Mis siis, kui juhiks määratu või ise selle rolli võtnu ei panusta rühmatöösse (st juhtimisse, eestvedamisse)? Me võime eeldada juhilt oma rolli ja ülesannete täitmist, aga praktikas see alati nii ei ole.

Post a comment