Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 5. nädal

03.03.2013 23:55 by Kristi Jaason
Ülesanne

Sel nädalal lugesin materjale probleemipõhise ja uurimusliku õppe kohta ning koduse ülesande lahendamiseks mängisin mängu Ennemuistne.

Õpimängu Ennemuistne situatiivsust andvad elemendid on:
  • on püütud luua tegelikkusele sarnaseid olukordi (nt kauplemine, üksteise abistamine);
  • teadmised omandatakse samas kontekstis, kus neid kasutada saab (mängus loodud maailmas);
  • mängija peab lahendama erinevaid ülesandeid (nt mälumäng);
  • õppimine toimub läbi probleemide lahendamise;
  • mängija teadmised kujunevad järk-järgult, mitte ei pakuta talle valmisteadmisi (nt kauplemisel, mis esemeid saab teise eseme vastu vahetada);
  • on võimalik teha koostööd teiste mängijatega;
Ankurdamise näide mängus Ennemuistne: kuulates mängus olevate tegelaste lugusid ja lahendades nende antud ülesandeid, omandab mängija teadmisi Eesti rahvakultuurist (nt vanarahva uskumus, et piksekivil on võlujõud).
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/03/ifi7056-5-nadal.html

0 comments:

Post a comment