Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

5. nädala ülesanne

03.03.2013 23:34 by Viive Abel
Ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/02/25/5-nadala-ulesanne-3/ Nädala mahukast materjalist kirjutasin välja enda jaoks olulise: Situatiivse õppimise teooria kohaselt toimub õppimine eelkõige situatiivses kontekstis, tegevusi ei ole otstarbekas lahutada kontekstist, kus need normaalselt toimivad. Situatiivsus saavutatakse autentsete – tegelikele olukordadele sarnanevate probleemülesannete kaudu. Ankurdamine: õppimise ja … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/03/03/5-nadala-ulesanne/

0 comments:

Post a comment