Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

5. nädal. Probleemipõhine ja uurimuslik õpe

03.03.2013 16:45 by Meelis Pernits
Probleemipõhine ja uurimuslik õpe.

"Ennemuistne" osutus endalegi üllatavalt huvipakkuvaks ja hasartitekitavaks mänguks. Pidin endale kapsaid korjates ja ühepaja toidu meistrit otsides lõpuks meelde tuletama, et tegelikult olen ma seal kodutöö pärast ja õppimas ning mitte mängu mängimas ja meelt lahutamas. Kindlasti tutvustan seda mängu ka oma lastele.
Ma arvan, et kuna antud mäng ongi üks suur situatsioon, siis on seal ka pea kogu õppimine situatiivne. Kindlasti on oma osa olustikul, kus mängija igal sammul õpib, milline oli elu enne vanasti, kuidas kõik välja nägi ja millega siis tegeleti. Mängija peab tegutsema situatsioonis - reageerima vastavalt sellele, mis talle ette satub ja mängu käigus õppima, kuidas on kõige targem tegutseda.
Ankruteks "Ennemuistses" on sellised kindlad asjad, mille õpib kiirest ära nt see, et kui tegelase peale vajutada, siis annab ta sulle täitmist vajava ülesande, kasulik on korjata erinevaid asju, nooled viivad teise maailma jne. Omamoodi teadmiste ankruks on minu jaoks seal ka kauplemine. See tähendab seda, et õpitakse, et millegi saamiseks peab ise midagi vastu andma ja mitte ükskõik mida, vaid seda, mida soovitakse.

Kokkuvõtvalt ütlen, et oli väga põnev õpinädal nii teoorias, kus ma sain rohkelt teoreetilist toetust seni praktikas tehtule, kui ka praktiline mängimine oli igati huvitav.
http://htuuringud.blogspot.com/2013/03/5-nadal-probleemipohine-ja-uurimuslik.html

1 comments:

Viabel to Meelis Pernits

04.03.2013 14:48
Situatiivne element mängus on minu arvates ka koostöö teiste mängijatega. Leidsin videolõigu YouTubest, kus näidatakse koostööd kahe mängija vahel: http://www.youtube.com/watch?v=GigHt0IAmfE
Kauplemine on hea ankurdamise näide. Sa oled sõnastanud selgelt kauplemise põhimõtte, tubli!
Post a comment