Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

4. nädala ülesanne

23.02.2013 23:36 by Maris Maripu
4. kodutöö ülesandes tuleb leida mõistekaardi, ideekaardi ja järeldukaardi erinevused. Kus neid sobiks kasutada õppetöös? Kuidas neid võiks uuringutes rakendada? Milliseid haridustehnoloogilisi vahendeid soovitan kasutada nende erinevat tüüpi teadmiste kaardistamise võimaluste toetamiseks?

Mõistekaart (concept map) on sobiv mõistete (nähtuste, ideede) rühmitamiseks, struktuuri loomiseks ja mõistetevaheliste seoste väljatoomiseks. Mõistekaardi koostamisel kirjutatakse mõisted, kus näidatakse  noolega seose suunda, samuti nimetatakse seosed.

Ideekaardi (mind map) koostamine on õpetamismeetod, mis innustab õpilasi teema üle vabalt ja avatult mõtlema. Idekaardi koostamine = ajurünnak.
Ideekaardi koostameise etapid on järgmised: kirjutada paberi keskele üksik sõna või fraas. Antud sõnast/fraasist kirjutada järgmised sõnad/fraasid, mis mõtted/ideed selle teemaga tulenevad. Üles kirjutatud mõtted ühendada omavahel joontega, vt allolevat joonist.Ideekaardi koostamine WiseMapping veebirakendus programmiga, kus võimalik.Ideekaardi koostamine Spicenodes veebirakendus programmiga, kus võimalik rakendada ka sotsiaalmeedia vahendeid (YouTube, lingid, pildid jt).


Idee- ja mõistekaaarte võib kasutada individuaalse, paaris-, grupi- või kogu klassi tööna. Meetod sobib nii uute ideede otsinguks kui ka eelteadmiste aktiviiseerimiks, samuti õpitud materjali süstematiseerimiseks või teadmiste kontrolliks.

Järelduskaarti (consequence map) saaks kasutada kui on kirjas eeldus, ja mis siis sellest järeldub? Nt. kõigepealt on planeerimine, seejärel praktiline tegevus ning hiljem analüüs. Kõik on erinevad etapid, mis võivad omavahel veelkord hargneda.Erinevad veebipõhised- ja arvutisse installeeritavad programmid, mida olen enda õppetöös kasutanud ja millega võimalik teha nii mõiste, idee- kui ka  järeldusaarte:
Ingrid Maadvere on teinud Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogis hea ülevaate mõiste- ja ideekaartidest.
  http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/02/4-nadala-ulesanne.html

  2 comments:

  Meelis Pernits to Maris Maripu

  24.02.2013 9:58
  Väga kokkuvõttev ja ülevaatlik sissekanne. Link Ingrid Maadvere Blogisse on väga asjakohane ning sealne analüüs annab põhjaliku ülevaate võimalikest lahendustest.

  hellekas to Maris Maripu

  24.02.2013 17:55
  Olen Meelisega nõus, hea ja ülevaatlik. Linke on piisavalt palju, mida sinult võiski oodata :) ja ise olen otsinud töövahendeid Koolielu lehelt.
  Post a comment