Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

4. nädal. Mõiste-, idee ja järelduskaardid.

23.02.2013 11:40 by Meelis Pernits
4. nädal. Mõiste-, idee ja järelduskaardid.


Esmane kokkupuude nn mõistekaartidega oli 2001.a, kui Taani Kodukaitse Akadeemia korraldas 4. nädalase Väljaõppetehnoloogia kursuse Kaitseliidu Koolis. Tollal ei olnud IKT lahendused veel nii kaugele arenenud ning töö käis märkmepaberitel ja ühe kursuse koostamise raames pidime kirjeldama kõik õpieesmärgid ja hilisemalt need ära süstematiseerima.Järgmine kokkupuude antud valdkonnaga oli eelmisel semestril, kus kaaskursuslane Taimi tutvustas aine Haridustehnoloogiline nõustamine raames mõistekaardi MINDOMO kasutamise juhendit ning mis leidis ka minupoolset reaalset kasutamist aines Õpidisaini alused.Lisaks kasutasime grupitööna sama aine raames EDISTORM ideekaarti.
Kui nüüd natuke teooriast ka rääkida, siis mõistekaart on minu jaoks kolmest teemaks olevast kaardist kõige konkreetsem ja piiritletum. Ja ilmselt on mõistekaart ka teiste kasutajate seas kõige rohkem tuntud. Mulle on mulje jäänud, et kõikvõimalikke skeeme kiputakse pidama mõistekaartideks.
Ideekaart on natuke vabam ja laseb looja mõttel vabalt lennata. Selle abil saab minu arvates nt oma elu 10 järgmise aasta plaane mõtlema hakata või oma sõnavõttu kavandada.
Järelduskaart on minu jaoks kõige kaugem variant ja ma ei julge öelda, et oleksin sellega ise kokku puutunud. Aga see on mõeldud järelduste välja toomiseks.

Kokkuvõtvalt ütleksin, et selle nädala teema oli hariv, kuna ka mina ise olen siiani kõiki sarnase väljanägemisega skeeme ikka mõistekaardiks pidanud ja ei liigitanud neid kuidagi.
http://htuuringud.blogspot.com/2013/02/4-nadal-moiste-idee-ja-jarelduskaardid.html

1 comments:

Taimi to Meelis Pernits

24.02.2013 11:52
Mõiste "mõistekaart" on õpetajate seas valdavalt levinud. Nad kasutavad ka veel mõisteid: mõttekaart, mandala, mõisteskeem jt. Ei usu, et asi sellest halvemaks muutub, et neid ühte- või tesitmoodi nimetatakse. Nimi ei riku meest! :-)
Teaduslikus kirjanduses on muidugi asi teine.
Tänan Sind kiitva kommentaari eest!
Post a comment