Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

3. nädal. Õpidisaini (ülesande) kirjeldus.

16.02.2013 19:19 by Meelis Pernits
õpidisaini (ülesande) kirjeldus.

Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes arvutiga tehtav õpidisaini(ülesande) kirjeldus, milles on järgmised elemendid:

Teema: Relva osaline lahtivõtmine ja kokkupanek e-õppe kursusel.

Kes õpib? Kaitseliiduga liitunud tegevliikmed e-õppe kursusel, enne praktilist väljaõpet sõduribaaskursusel.

Mida õpib? Interaktiivsel leheküljel relva teoreetiliselt osaliselt lahti võtma ja kokku panema.

Kuidas treenitakse? Alustuseks saab õppur vaadata videot relva lahtivõtmise ja kokkupaneku kohta. Seejärel sooritab õppur harjutust, kus saab relva interaktiivselt lahti võtta ja seejärel kokku panna. Harjutada saab korduvalt ja korduvalt.

Kordamine? Kui õppur tunneb, et vajab meeldetuletust õpitava osas, saab ta uuesti vaadata videot.

Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Kuna relva peab lahti võtma ja kokku panema väga kindlas järjekorras, siis kui õppur kolm korda valib mingi relva osa asemel vale osa, peab ta alustama harjutust otsast peale. Kui ta sooritab harjutuse algusest lõpuni eksimatult, saab ta endale ühe "padruni", mis vahetatakse hiljem reaalsel laskeharjutrusel pärispadruni vastu.

Interaktiivsus? Kogu õppetegevus on interaktiivne.

Võistlusmoment? Harjutuse sooritamine on aja peale. Saab võistelda nö iseendaga. Võistlusmomenti lisab veelgi asjaolu, et see, kes saavutab aja alla 30 sekundi, saab järgmisel laskeharjutusel proovida päriselt relva lahti võtta ja kokku panna ning asuda osalema edasises väljaõppes.

http://htuuringud.blogspot.com/2013/02/3-nadal-opidisaini-ulesande-kirjeldus.html

0 comments:

Post a comment