Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 3. nädala ülesanne

15.02.2013 20:29 by Kristi Jaason

Ülesanne

3. loengus käsitleti biheivioristlikku paradigma ja tutvustati sellel põhinevaid drillprogramme. Samuti põhinevad paljud arvutimängud sellel õpiteoorial. Kasutades biheivioristlikku paradigma ja arvuti pakutavaid võimalusi saab disainida mängulisi õpiobjekte, millele on tänu kohesele tagasisidele võimalik lisada ka võistluslikkust.

3. kodutöö: Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes õpidisaini kirjeldus.

Kes õpib? Inimesed, kes oskavad inglise keelt vähemalt tasemel A2.
Mida õpib? Ingliskeelsete sõnade õigekirja.
Kuidas treenitakse?  Õppur kuulab 20 ingliskeelset sõna ja trükib need väljadele.
Kordamine? Vale vastuse korral näidatakse õiget vastust. Mängida võib korduvalt.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Kui mängija on sõnad kuulanud ja kirjutanud, järgneb heli, mis väljendab ülesande soorituse edukust (nt aplaus eduka soorituse korral). Samuti esitatakse teenitud punktide summa, mis arvestab õigesti kirjutatud sõnade arvu ja soorituse kiirust. Kui punktisumma ületab teatud piiri, soovitatakse õppuril edasi liikuda raskemale tasemele.
Interaktiivsus? Kui õppur on sõnad sisestanud, esitatakse talle sõnade loetelu, kus õiged sõnad on sinised ja valed sõnad punased. Liikudes punasele sõnale korratakse hääldust ja näidatakse selle korrektset õigekirja.
Võistlusmoment? Valida on 5 erineva taseme vahel (very easy, easy, medium, difficult, very difficult). Sisseloginud kasutajate punktisummadest moodustatakse tasemeti edetabel 30 parema tulemusega. Järgmisele tasemele suunatud õppija tulemus kustutatakse edetabelist.

Õigekirja harjutamise lehekülgi on internetis mitmeid. Siin on üks minu lemmikuid, mis on küll keeruline (sihtrühmaks on inglise keelt emakeelena kõnelevad inimesed), aga siiski hasarti tekitav.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/02/ifi7056-3-ulesanne.html

5 comments:

Maris to Kristi Jaason

15.02.2013 22:46
Katsetasin. Nii mõnigi sõna ei läinud kirjutamisega täppi :S Väga hea võimalus harjutada kuulamist ja kirjutamist.

Maris to Kristi Jaason

15.02.2013 22:53
ja kuulamine ning kirjutamine ei ole ainuke tegevus. Kindlasti tasub kõik variandid läbi teha ja enda inglise keele taset tõsta/treenida :)

Virgo to Kristi Jaason

16.02.2013 12:37
Mulle meeldib selline õppimise idee kuna keele õppimisel tuleb paljudel nii öelda minu sugustel "puupeadel" palju veava näha siis ei pea selleks alati õpetajat kiusama.
Võistlusmoment lisab kindlasti emotsioone ja seda on vaja õpimisel.

hellekas to Kristi Jaason

16.02.2013 19:35
Proovisin minagi ja väga tore on selles keskkonnas harjutada. Katsetan seda võib-olla kevadel rohkem, kui hakkan inglise keele eksamit tegema, sest harjutamine teeb meistriks.Olen sama meelt ka eelnevate kommenteerijatega.

Kaire to Kristi Jaason

17.02.2013 17:30
Proovisin läbi häälduse järgi kirjutamise ülesande. Esimene emotsioon oli masendus :) - sain easy-variandiga 6 õiget 15-st. Aga biheivioristlikule õppimiskäsitlusele tuginedes olen optimist - harjutamine teeb meistriks. Teisel korral sain 7 15-st :). Ning lohutan end ka Kristi sõnadega, et see on mõeldud neile, kel emakeel inglise keel. Kindlasti harjutan veel...
Post a comment