Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

3. nädala ülesanne

13.02.2013 0:30 by Maris Maripu
3. nädala ülesandena  tuleb luua biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes õpidisaini kirjeldust, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas treenitakse? Kordamine? Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Interaktiivsus? Võistlusmoment?

Pranglimise (peast arvutamine) võistluse hooaeg on käimas ja Haljala Gümnaasiumi õpilased harjutavad nii koolitunnis kui ka kodudes miksikese keskkonnas peast arvutamist.  Sellest ka minu valiku tegemine.

Kes õpib? 1-12 klassi õpilased
Mida õpib? 
Peast arvutamist, kus saab harjutada liitmist, lahutamist, korrutamist, jagamist, lünkamist (tuleb panna üks puuduv arv matemaatikatehte lünka), liitlahumist (liitmine ja lahutamine koos) ja korrujagamist (korrutamine ja jagamine koos).  
Kuidas treenitakse? Pranglimise lehel saab treenida trenniväljakul kui ka võistelda võistlusväljakul 
peast arvutamiga aja peale. Tuleb valida ala, vajadusel muuta raskustase ja matemaatilised tehted kuvatakse ükshaaval ekraanile. Vastaja sisestab numbritele vajutades tehete vastused ja kinnitab nupuga OK. Valesti numbri vajutamisel saab enne OK nuppu vajutamist tühistada sisestatud vastust. Arvuti kontrollib tehte vastust, mille tulemusel punktide summa suureneb või väheneb.

Kordamine? Trenniväljakul saad pranglimist harjutada sõltumata ajast ja kordade arvutst.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Õige vastuse sisestamisel teenib punkte. Vale vastuse korral kaotab aega ja punkte, mille tulemusel kuvatakse
 õige vastus ja arvutamise tase langeb. Kellel kõige rohkem punkte, see on edetabelis eespool. Arvutamise läbides näidatakse tehete koond valede vastustega ja punktide summat.

Interaktiivsus? Interneti põhine programm, mis on mõeldud peastarvutamise treenimiseks ja kontrolliks. 
Võistlusmoment? Pranglimises juhib see, kellel kõige rohkem punkte. Punktide vaade on klassi, maakonna ja vabariigi piires. Lisaks kord aastas toimuvad ka maakondlikul, riiklikul ja ka rahvusvahelisel tasemel võistlused.


http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/02/3-nadala-ulesanne.html

4 comments:

Taimi to Maris Maripu

13.02.2013 9:34
Tubli, Maris. Kodutöö nii vara tehtud. :-)
Teema on hea - pranglimisel toimub peastarvutamise treenimine ja harjutamine palju paremini, kui seda ilma arvutita teha saaks.

Viabel to Maris Maripu

13.02.2013 19:42
Maris, mullegi meenus esimese näitena pranglimine, mis on lineaarne, etappidest koosnev ülesannete jada, alustades lihtsamast keerulisemani. Eri vanuseastmetes võimalik valida naturaal- ja täisarvude ning kümnendmurdude vahel. Õppimist stimuleeritakse ka visuaalselt, ilmekad pildid rõõmustavad ja kurvastavad, vastavalt sooritusele. Minu arvates toimiks pranglimine veel paremini iPadi rakendusena, ilma arvutihiireta.

Maris to Maris Maripu

14.02.2013 11:23
Viive, iPadi rakendusena toimiks pranglimine kindlasti paremini. Puutetundliku tahvelarvutiga olen teinud paar võistlust ja reageering on kiirem. Vahest võib juhtuda, et hiir ei taha nii hästi töötada kui vaja oleks. Sõrmed aga liiguvad ja otseühenduses ekraaniga on ideaalne tulemus :)

Maris to Maris Maripu

14.02.2013 11:27
Jah, kõlab peast arvutamine arvutil parajalt mahlaselt. Hiljuti aga noorem tütar (2. klass) küsis mu käest...miks ma pean pranglima? Vähemalt rahvusvaheline võistlus tundus talle väheke ahvatlevana ja II võistlusetappi tulemus oli mulle täitsa üllatav :)
Post a comment