Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Õpileping

11.02.2013 21:55 by Katriin Orason

ÕPILEPING


Teema – Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Soovin selles aines tutvuda võimalustega, kuidas luua digitaalseid õppematerjale, millised on nõuded digitaalsetele õppematerjalidele ning mis erinevus on tavalisel õppematerjalil ja digitaalsel.


Eesmärgid – Saada uusi teadmisi digitaalstete õppematerjalide loomisel. Antud kursus on mulle vajalik, sest soovin luua ise kvaliteetseid digitaalseid õppevahendeid ja juhendada ka teisi õppematerjalide loomisel.


Strateegiad – Osaleda aktiivselt õppetöös, töödelda mõttega läbi materjalid ja esitada kõik nõutud tööd.


Vahendid/ressursid – Eesmärkide saavutamiseks kasutan kõiki kursusel pakutavaid õppematerjale, kaaskursuslasi (diskuteerides ja teemadeüle arutades), arvutit ja interneti avarustes olevaid materjale.


Hindamine – Eneseanalüüs. Lisaks see, kui suudal luua kvaliteetset digitaalset õppematerjali, oskan hinnata teisi õppematerjale.


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/02/11/opileping/

0 comments:

Post a comment