Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Õpikeskkonna lubavuste hindamine

10.02.2013 20:56 by Kaire Kollom

Ülesanne


Teise nädala teemaks olid õpikeskkondade uurimise trendid ning õpi- ja õppedisaini teooriad ja neisse planeeritud pedagoogilised funktsionaalsused.


Lubavused on omadused, mida isikud mingis tegevuses teatud objektidele või vahenditele keskkonnas omistavad. Haridustehnoloogias tähendavad lubavused (affordances) keskkonna omadusi, mis võimaldavad teatud õppetegevuste läbiviimist (viidanud Pata 2013).


Õpetaja teadmised õpetamisteooriatest ning õppimiskäsitluste tundmine võimaldavad õpetajal efektiivsemalt õpetada ning toetada õppijate teadmiste konstrueerimisprotsessi. Biheivioristlik õppimiskäsitlus mõistab õppimist kui üksikute valmisteadmiste, oskuste ja käitumismudelite vastuvõtmist ja säilitamist, seoste loomist ja meeldejätmist. Rõhuasetus on välise käitumise kujundamisel, selle muutmisel. Kognitiivne õppimiskäsitlus rõhutab inimese mõtlemise, teadlikkuse ja sellega seotult tegevuse arendamist. Olulised on kõrgemad psüühilised protsessid – taju, mälu, fantaasia, mõtlemine, loovus. Õppimine on eesmärgistatud ja tunnetuslik protsess. Humanistlikus õppimiskäsitluses on inimene loov ja pürgib vaimsele kasvule pürgivast. Õppimine on õppija enda tegevuse tulem ehk tegevus lähtub sisemisest aktiivsusest. Oluline on õppima õppimine. Konstruktivistlik õpikäsitlus lähtub põhimõttest, et inimesed õpivad mõtlemise ja kogemuste koosmõjul ning sellele järgnevate keerukamate kognitiivsete struktuuride arendamise kaudu. Õppimine on õppija enda tegevuse tulemus. Õppija on siin aktiivne ja iseseisev ning loob ise oma teadmised (Nagel 2013).


Vaadates-kuulates reklaamvideot iPad’ist (seda see särasilmsete loojate tutvustus ju oli), tutvudes teema materjalidega, kirjastuse Koolibri digiõpikutega ja informatsiooniga Apple’i kodulehel  ning kasutades oma praktilisi kogemusi iPod’i (iPad’i väikevend) kasutamisel, toon välja


iPadi lubavused õppimiseks


Tehnilised näitajad • õhuke ja ülikerge (u 660 g) – iPad’i kasutamine ja sobivate digitaalsete õppematerjalide olemasolu võimaldab kergendada laste koolikotti kordades;

 • puutetundlik ekraan – ei vaja kasutamiseks lisavahendeid, piisab sõrmedest, millega võimalik muuta teksti suurust, trükkida, joonistada, valida jne

 • aku vastupidavus ja laetavus – aku peab vastu ka pideva tegutsemise (internetis, videote vaatamine, heli kuulamine jne) puhul, laadimisvõimalused nii vooluvõrgust kui ka arvutiga ühendatult;

 • uuematel iPad’ide andmesidemaht – 64GB, mis on võrreldav sülearvutitega;

 • sisseehitatud kõlar ja mikrofon ning liidetavad kõlar/mikrofon – võimaldavad õpilasel töötada ka iseseisvalt ja omas tempos;

 • ülivõimas protsessor – ka kõige võimsamad rakendused töötavad sujuvalt ja tõetruult, videote vaatamine kvaliteetne.


Kasutajasõbralikkus • rakendused vastavalt oma soovile – võimalus kasutada oma soovidest ja huvidest lähtuvaid rakendusi;

 • sobitub kasutajaga – ekraanipildi rotatsioon (ümberpööratavus), puutetundlik ekraan jne;

 • klaviatuur ekraanil, mis on pea sama suur, kui sülearvuti ekraan ning seetõttu piisab vaid iPad’ist endast – kaob ära võimalus, et kui töövihik ja õpik kaasas, siis pinal on koju jäänud :) ;

 • all in one – ühes iPad’is on koos õpik, töövihik, pinal kogu sisuga, päevik, veeb, muusika, mängud jne;

 • õpilastel ja õpetajatel ise võimalus luua sobivaid õppematerjale ning neid jagada.


Rakendused • veebi kasutamine – iPad’i saab kasutada nii Wifi-võrgus kui ka mobiilsidevõrke kasutades – lugeda uudiseid, otsida materjali, saata e-maili, suhelda jne;

 • tohutul hulgal erinevaid appe (App Store) ja nende hulgas ka palju hariduslikke eesmärke toetavad ning aina enam on neid eesti keeles; mõned näited:


- Sõnar – eesti keele ortograafia – aitab leida sobiva õigekirjareegli;


- Õpi Värve – väikelastele värvide õppimiseks; ütleb ja näitab värvi nime eesti keeles;


- Kes käis? – abimees Eesti ulukite äratundmiseks jälgede abil;


- Eesti piltkaardid  - võimalus avastada Eestimaad;


- Eesti eFloora – taimed meie metsades, niitudel ja soodes;


- Eesti kahepaiksed – tutvustab kõiki meil elavat 11 liiki kahepaikseid; lisatud leviala, pildid, joonised ja häälitsused;


- English-Estonian dictionary;


- ÕS 2006 (tasuline);


- Riigi Teataja – seadusandlus. • iBooks – raamaturiiul, kuhu saad valida endale sobivaid raamatuid ning neid lugeda; lehtede keeramine on lihtne – nagu tavaraamatus; hetkel pakub iBooks terve rea tasuta raamatuid ning nende hulgas ka põhikooli ja gümnaasiumi kirjanduses kohtustuslikke (soovituslikke). Näiteks A.H.Tammsaare “Tõde ja õigus”, E.Bornhöhe “Tasuja”, “Vürst Gabriel…”, E.Vilde “Mäeküla piimamees”. Väikelastel on võimalus lugeda Jänku-Jussi lugusid jne.

 • foto, heli, video – iPad võimaldab teha kvaliteetseid fotosid (uuemad 5 megapikslit), videosid ja helisalvestusi ning neid ka vaadata-kuulata;

 • iCloud – andmete talletamine ja jagamine

 • simulatsioonid – eluliste olukordade jälgimine ja kasutamine, mis päriselt järele proovimiseks liialt ohtlikud.


Kokkuvõtlikult on iPad’il minu arvates hulgaliselt lubavusi õppimiseks. Samas on ka terve rida tegureid, mis raskendavad iPad’i kasutamist – hind ja kättesaadavus (enamusele ei ole iPad’i soetamine taskukohane), õppematerjalide vähesus (esimesed digiõpikud on juba olemas), kasutamisoskus (kui lapsed kasutavad uusi tehnoloogiaid sageli intuitiivselt ja hirmu tundmata, siis täiskasvanuid kammitseb sageli kartus uue ees).

 


Kui postitus iPad’i lubavustest peaaegu valmis, siis leidsin Apple’i enda lehelt mõtteid, kuidas kasutada iPad’i õppetöös. Kes huvitatud, soovitan lugeda…
Kasutatud allikad:


Nagel, V. (2013, 8.veebruar). Õppimist soosiv keskkond. Õpilasest õppijaks. Loetud aadressil http://raulpage.org/koolitus/kasvatustead.html


Pata, K. (2013, 8.veebruar). Lubavuspõhine õpidisain ja tegevusmustrid. Loetud aadressil http://www.slideshare.net/kpata/lubavusphine-pidisain


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/02/10/opikeskkonna-lubavuste-hindamine/

1 comments:

Kaire Kollom

10.02.2013 21:18

Lugesin kaaslaste postitusi ning leidsin uusi lubavusi:

* 3D mudelid, mis võimaldavad paremat ettekujutust objektidest, kui 2D;

* ekraanil korraga vaid üks rakendus, mistõttu õpilaste keskendumine õpitavale suurem.

Enamus meist märkis lubavusena iPad’i erinevaid tehnilisi omadusi (kaal, kestev aku), kasutajasõbalikkust, erinevaid kasutusvõimalusi.

Millegipärast jätsin ise välja väga olulise lubavuse – (õpi)laste huvi ja motivatsiooni suurenemine, kuna kõik, mis puudutab uusi ja põnevaid tehnoloogiaid, paneb neil silmad särama…

Post a comment