Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

2. nädal. Õpikeskkonna lubavused.

10.02.2013 15:01 by Meelis Pernits
2. nädal. Õpikeskkonna lubavused.

Esmalt, kui hakates tutvuma koduse tööga, siis pean ikkagi välja tooma Android tahvlite ja iOS Pad vastasseisu. Paraku tuleb tunnistada, et olen ise kasutanud nii ühte kui teist ning minu eelistus langeb ikka ja jälle avatud lähtekoodiga Android tahvlitele. Olen nõus paljudega kes pooldavad IPad-de eelkõige kvaliteedi ja Apple toetuse poolelt, kuid paljud koolid ja lapsevanemad ei suuda leida rahalisi resursse Apple toodete soetamiseks, ning kuna tänane IKT areneb ülima kiirusega, siis täna ostetud tahvel on aastaga iganenud ja programmide kiire edasi arenguga ei toeta paljuski riistvaraline pool enam tarbija (õppija) vajadusi. Lihtsam on soetada (rentida) odav Android tahvel ja aastapärast see välja vahetada.
Tehnilse vahendina tegelikult ei oma tähtsust, kas tegemist on iOS või Android baasil töötava tahvelarvutiga, sest tänapäeval pakuvad mõlemad palju erinevaid õpiprogramme.

Vaata videot iPad’ist. Vaadatud.

Tegemist on esimese põlvkonna iPadiga, kuid palju märkimisväärseid tehnoloogilisi ja rakenduslikke erisusi viimasest iPad Minist ei ole.

Loe ka artiklit iPad’i kasutamise võimalustest koolitunnis. Loetud.

Eelmisel semestril külastasin "HT Taristu seminari" raames kahte kooli (GAG ja Tallinna Reaalkool), kus antud valdkonnaga tihedalt tegeletakse. Nägime ka reaalseid rakendamise võimalusi ja õpetajad jagasid oma kogemusi antud valdkonnas.
GAG külastus siin.
Tallinna Reaalkooli külastus siin.

Vaata esimeste iPadi Loodusõpetuse tööraamatu digiõpiku ja Sinasõprus keelega tutvustusi. Vaadatud ja reaalselt ka testitud.Millised on SINU ARVATES iPad’i lubavused õppimiseks? Põhjenda, miks? Loe teiste õppijate arvamusi iPad’i lubavuste kohta. Milliseid lubavusi hinnati kõige enam, milliseid märkasid vaid üksikud kaasõppijad?

Minu arvates on iPad-i lubavused õpiprotsessis järgmised:

Väliste parameetrite järele sarnaneb paljuski raamatuga, kuid võimaldab kasutada nii vertikaal, kui ka horisontaal asendis. Tänapäeva noored on IKT vahendite võimalustest teadlikumad ja meelsamini kasutavad antud vahendeid, kui tavapärast raamatut.

Sensorid võimaldavad muuta pildi või programmi kaldenurka ja jäädvustada iPad liikumist.
GPS arendab ja soodustab liikumisharjumusi-võimaldab jälgida ja salvestada asukohamuutusi (Geotagging), orienteeruda ja taasesitada erinevaid trasse, kürgusi ning lisaks pulsi mõõturiga ka arvutada tekkinud koormust.

Puutetundlik ekraan võimaldab objekte suurendada ning vähendada, sirvida ja toksida, mingil kindal eesmärgil. Arendab paljuski käelist tegevust.

iPad võimaldab rakendada teadmiste omandamiseks erinevaid meeli, mis soodustab teadmiste oamndamist- nägemine, kuulmine, tegemine üheaegselt ning kui tekivad emotsioonid, siis tulemus on veelgi positiivsem.

Suunatus arengule- kergemate ülesannete juures keerulisemate juurde.

Interaktiivsus (simulatsioon) võimaldab mingit sooritust teostada mitmeid kordi, kuni saavutatakse soovitud tulem.

Kohene tulemus peale sooritust- õpilane saab koheselt teada, kas sooritus on õige või vale ning saab parendada oma sooritust.

Heli- ja videofailide kasutamine väljaõppes- audioraamatud ja õppefilmid soodustavad materjali omandamist.

Mängud- arendavad loomingulist ja loogilist lähenemist ja arusaamu.

Internet- võimaldab ligipääsu vajaminevatele repositooriumitele ja sotsiaalmeediale.

Kokkuhoid- võimaldab õppida endale sobival ajal ja sobivas kohas.

Kõik vajaminevad töövihikud ja raamatud mahuvad tahvelarvutisse.

Sünkroniseerimise võimalused- Kodutööd on võimalik esitada koheselt peale valmimist automaatselt ja vastupidi.


http://htuuringud.blogspot.com/2013/02/2-nadal-opikeskkonna-lubavused.html

1 comments:

Virgo to Meelis Pernits

10.02.2013 20:29
Väga hea ja kompaktne analüüs. Nõustun, et ainuke valik ei ole Apple toodang.
Kõik vajaminevad töövihikud ja raamatud mahuvad tahvelarvutisse.
Lisaks veel ka videod ja helifailid, mis asuvad Internetis.
Tegelikult saab kogu õppetööga seotud info läbi selle seadme teha kättesaadavaks 24/7.
Post a comment