Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 2. nädala ülesanne

10.02.2013 8:32 by Kristi Jaason
Ülesanne

2. nädalal sain teada õpikeskkondade uurimise trendide kohta, tutvusin mitmete õppimismudelite metafooridega ning lugesin, kuidas arendusuuringuid seostatakse õpidisainide ja õppimisteooriatega. Samuti õppisin uue mõiste lubavused, mille definitsiooni lugesin nii loengumaterjalidest kui ka teistest internetiallikatest. Tegin lähemat tutvust iPadi ja selle lubavustega ning Eesti esimeste iPadile loodud õpikutega kirjastuselt Koolibri.


Pean tunnistama, et olen üks neist moega mitte kaasas käivatest inimestest, kel puudub tahvelarvuti ja selle kasutamise kogemus. Ka peale selle imelise iPadi reklaamvideo vaatamist ei tunne ma vajadust selle soetamiseks. Kuid mul on kogemusi teiste Apple'i toodetega ja seepärast mõistan, miks just iPad tahvelarvutite seast esile kerkinud on.


Aga nüüd ülesande juurde ja minu loetelu iPadi lubavustest (i.k. affordances) õppimiseks.

 • tänu kergele kaalule ja kauakestvale akule (10 h) toetab iPad mobiilset õppimist (i.k. ubiquity) - õppida saab igal ajal ja õppurile sobivas kohas;
 • kasutusmugavus: iPadil on puutetundlik ekraan, mille kasutamine toimub intuitiivselt ja tänu sellele on iPadi lihtne kasutada ka erivajadustega õpilastel;
 • õpikusse saab märkmeid teha, olulisi kohti ära märkida ning tänu otsingufunktsioonile leiab otsitava info kiiresti üles;
 • sisseehitatud (seletav) sõnastik on abiks nii keeletunnis kui ka teistes õppeainetes nagu bioloogia, ajalugu, ühiskonnaõpetus jt, kus kasutatakse palju keerulisi sõnu;
 • iPadis lahendatud ülesandele antav kohene tagasiside toetab diferentseeritud õppimist: kui õpilasel on käsitletav osa selge, saab ta edasi liikuda keerulisemate ülesannete juurde ja/või antud teemat sügavamalt uurida; samas nõrgemad õpilased saavad aeglasemas tempos edasi liikuda;
 • iPad võimaldab koostööd õpiülesannete lahendamisel nii koolis kui ka kodus;
 • õpikuid ja õppematerjale saavad luua ka õpetajad ja õpilased ning neid on lihtne üksteisega jagada;
 • pildistamine ja fotode töötlemine, video tegemine ja töötlemine, heli salvestamine ja töötlemine - need võimalused muudavad õppimise mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Loetletud võimalusi saab kasutada nii õpiülesannete lahendamisel kui ka õppematerjalide koostamisel;
 • iPadis saab vaadata 3D mudeleid, mis annavad objektist parema ettekujutuse kui 2D mudelid;
 • saab vaadata (õpi)videosid, mis annavad teemast parema ettekujutuse kui tekst või pildid, samuti aitavad videod teemat kinnistada;
 • (tasuta) allalaaditavad rakendused ehk Appid toetavad õppimist;
 • simulatsioonid võimaldavad jäljendada elulisi olukordi k.a olukordi, mis on päriselt järele proovimiseks liiga ohtlikud;
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/02/ifi7056-2-ulesanne.html

2 comments:

Viabel to Kristi Jaason

10.02.2013 17:40
Kristi, oled põhjalikult välja toonud iPadi lubavused õppimiseks. Tooksin välja mõned punktid, mis on ainult iPadile omased:
saab märkmeid teha otse õpimaterjali,
sisseehitatud seletav sõnastik - väga vajalik õpiprotsessis,
pildistamine ja video tegemine (ka töötlemine),
appide kasutamise võimalus.
Appidega olen kokku puutunud oma telefonis ja tõesti, see võimalus on väga suureks iPadi eeliseks arvuti ees.

Kaire to Kristi Jaason

10.02.2013 21:10
Oled iPad'i lubavused väga põhjalikult ja mitmekülgselt välja toonud. Endale talletasin Sinu postitusest mõtte, mis seotud 3D mudelitega. See on vaieldamatult suurepärane võimalus, kui reaalset objekti ei ole, saada parem ettekujutus vaatlusobjektist.
Ise ei märkinud oma postitusse võimalust õppida igal pool ja igal ajal, sest olen seisukohal, et seda saab teha ka ilma iPad'ita. Kuigi - kui lähtuda põhimõttest, et iPad'is on digiõpikud, siis on ehk lootus õppimiseks suurem, sest iPad on suure tõenäosusega lastel kogu aeg ühes. Kuigi ka ahvatlusi (veeb, mängud, suhtlus) on iPad'is rohkelt. Teismeliste tütarde emana pigem võtaksin neilt kõik need vidinad ja jätaks ainult raamatud-töövihikud :).
Post a comment