Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: 1. nädala ülesanne

04.02.2013 23:49 by Piret Joalaid

Esimese nädala ülesanded (osa):  • Tutvuge kursuseprogrammi (PDF), õpijuhisekursuse teemade ja eelmise aasta ülesannetega. Mõelge, milliseid alateemasid võiks veel nende seitsme teema all käsitleda. Mis laadi praktilisi oskusi te ootate? Võite lisada oma kommentaarid selle postituse alla. Ma püüan kursuseprogrammi raames võimalikult paindlik olla ja teie huvidest lähtuda.


Tutvusin kõigi soovitatud lehtedega ja sain ainest palju avarama pildi. Kõige raskem osa tundub olevat Õppematerjalide koostamise vahendid, sest neist ei tea ma suurt midagi, esmapilgul kõige huvitavam paistab Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks, eriti puutetahvlid, aga samuti iPad, ning kõige tuttavam on Õppematerjalide autoriõigus, millega olen varem veidi kokku puutunud. Ootan kõike, aga eriti koostamivahendeid ja tehnoloogiat.  • Koostage selle kursuse kohta õpileping ja postitage see oma ajaveebi. Õpileping on pedagoogiline meetod, mis võimaldab püstitada oma personaalsed õpieesmärgid, strateegiad ja vahendid nende eesmärkide saavutamiseks ning kriteeriumid oma tulemuse hindamiseks. Ma soovin väga, et iga õppija saaks kujundada sellest kursusest oma ootustele vastava õpikogemuse. Õpilepingute kaudu saan teie ootused teada ja proovin neile vastu tulla.


Minu õpileping


Õpileping on õppija ja juhendaja vaheline “leping”, mis defineerib, kuidas ja mida õpitakse ning kuidas õpitut hinnatakse.


Teema. Kuna kõige vähem tean ma õppematerjalide koostamise vahenditest, siis soovin kõige rohkem just neist teada, samuti huvitavad mind uued tehnoloogiad. Silma hakkas puutetahvlite teema, ehk oleks see valdkond, millega põhjalikumalt tegeleda. Kuna ma ei ole suutnud täpselt otsustada, mida teeksin magistritööks, siis ehk selgub siit midagi.


Eesmärgid. Soovin tutvuda võimalikult paljude vahenditega, sest mind huvitab kõik uus. Põhjalikumalt tahaks selgeks saada vast ühe või kaks, et uusi ja huvitavaid õppevahendeid koostada – ühendaksin meeldiva kasulikuga, sest tunnen neist puudust. Eesmärgid on ka oma postitustega ajakavas püsida ning kursusekaaslaste töödega kursis olla, sest need on suur varaait.


Strateegiad. Eesmärgi saavutamiseks pean tegema pidevalt tööd, süvenema õppematerjalidesse, katsetama igasuguseid vahendeid, suhtlema kursusekaaslastega ja lugema nende postitusi, osalema kontaktpäevadel ning tegema oma blogi sissekanded õigeks ajaks.  Olen sisse seadnud kalenderplaani, kuhu märgin tähtajad ja täitmised, et paremini järge pidada.


Vahendid/ressursid. Inimesed: õppejõud, kursusekaaslased, kolleegid, ka õpilased, samuti pere. Materjalid: kursuse blogi ja muu teemakohane kirjandus, nii soovituslik kui ise leitud. Tehnoloogia: arvuti, internetiühendus, puutetahvel.


Hindamine. Olen oma eesmärgid saavutanud ja võin endaga rahul olla, kui olen usinalt töötanud, teinud õppematerjalid endale selgeks, katsetanud paljusid vahendeid ja üks-kaks neist põhjalikumalt selgeks saanud, kui olen õpitut kasutades loonud uusi ja huvitavaid õppevahendeid, teinud õigeks ajaks ära kõik kodutööd.


Refleksioon.  Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?


Tuleb kursuse lõpul.http://piretiblogi.wordpress.com/2013/02/05/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine-1-nadala-ulesanne/

0 comments:

Post a comment