Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: sissejuhatus

27.01.2013 21:05 by Piret Joalaid

Õpiväljundid:


- teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks

- oskab koostada õpiobjekte ja sisupakette ja kirjeldada neid metaandmetega

- oskab koostada arvutipõhiseid teste

- teab õppematerjalide koostamisega seotud autoriõiguse ja viitamise reegleid


Kontaktpäevad:  • 10.03.2013 – Seminar (õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid, õppematerjalide koostamise vahendid, arvutipõhine testimine, rühmatöö teemad)

  • 07.04.2013 – Seminar (uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks, õppematerjalide autoriõigus, rühmatööde juhendamine)

  • 05.05.2013 – Seminar (allikmaterjalidele viitamine, õppematerjalide kvaliteet, rühmatööde esitlused)


Kursus on jagatud seitsmeks teemaks:  1. Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid (04.02–17.02)

  2. Õppematerjalide koostamise vahendid (18.02–03.03)

  3. Arvutipõhised testid (04.03–17.03)

  4. Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks (18.03–31.03)

  5. Õppematerjalide autoriõigus (01.04–14.04)

  6. Allikmaterjalidele viitamine (15.04–28.04)

  7. Õppematerjalide kvaliteet (29.04–12.05)


Kursus lõppeb eksamiga, mille hinne moodustub kursuse käigus tehtud kodutööde ja rühmatöö punktide põhjal. Täpsemad hindamiskriteeriumid kursuseprogrammis.


Rühmatööna tuleb koostada ühte õppematerjalide loomise vahendit tutvustav õppematerjal ning esitleda seda viimases seminaris. Rühmatöö mahuks on arvestatud 20 tundi iga rühma liikme kohta.http://piretiblogi.wordpress.com/2013/01/27/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine-sissejuhatus/

0 comments:

Post a comment