Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

1. nädal – haridustehnoloogide tööülesanded

04.02.2013 0:30 by Elo Sepp

Meie koolis on haridustehnoloogidel ametijuhendid olemas. Peale 1. nädala materjalidega tutvumist ei ole mul ametijuhendisse praegu midagi lisada. Haridustehnoloogide tööülesanded või õigemini, millega nad peaksid tegelema:

1. pidev enesetäiendamine ja kursisolek uute õpetamismeetodite ning tehniliste võimalustega

2. õppejõudude ja kolleegide individuaalne nõustamine

3. koolituste väljatöötamine, juhendmaterjalide loomine ja läbiviimine

4. instituutides ja kolledžites infotundide ning üleülikooliliste infopäevade korraldamine

5. e-õppe keskkondade administreerimine

6. tudengitele e-õppe keskkondade tutvustamine avaloengutes

7. õppejõudude vajadustest lähtuvalt erinevate vahendite testimine ja sobiva soovitamine, vajadusel kasutusjuhendi koostamine

8. aktiivne ja passiivne uute vahendite tutvustamine, juhendmaterjalide loomine

9. õppetööks vajalike IKT vahendite hankimisel nõustamine ja projektide kirjutamine

10. haridustehnoloogide võrgustikus osaleminehttp://elolee.wordpress.com/2013/02/04/1-nadal-haridustehnoloogide-tooulesanded/

1 comments:

Taimi to Elo Sepp

04.02.2013 21:06

Kõik, v a 9. punkti teine pool (projektid!!!), on mõnusad tööd ja tegevused. Tahaks ka Sinu koolis töötada! :-)

Post a comment