Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjeldus

03.02.2013 15:39 by Helle Kiviselg

1. nädala ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/2013/01/27/1-nadala-ulesanne-2/


Meie koolis ei ole hetkel haridustehnoloogi ja mina töötan aineõpetajana, kuid oma töös püüan kasutada nii palju kui võimalik IKT vahendeid. Isiklik huvi õppekvaliteedi parandamiseks ajendas mind tulema õppima Tallinna Ülikooli haridustehnoloogiat. Püüan luua haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjelduse oma koolis.


Haridustehnoloogi tööülesanded:


1. Selgitab välja õpetajate oskused  IKT vahendite kasutamise osas


2. Koostöös juhtkonnaga koostab koolile IKT arengukava


3. Koostöös õpetajatega kaardistab, millist IKT alast abi vajatakse kõige enam


4. Viib läbi õpetajatele sisekoolitusi uute vahendite tutvustamiseks, e-kursuste loomiseks jms.


5. Arvestades erinevate ainete spetsiifikat, püüab õpetajaid innustama kasutama erinevaid veebimaterjale, mis aitaksid tundi muuta efektiivsemaks ja saavutada paremaid tulemusi


6. Pakub tuge ja abi õpetajatele erinevate vahendite kasutamisel, vajadusel  koostab juhendmaterjale


7. Administreerib Moodle keskkonda, arhiveerib e-kursused


8. Täiendab ennast pidevalt, on avatud uuendusteks ja viib ennast kurssi uuendustega IKT valdkonnas, on koolis säravate silmadega innovaator


9. On vahelüliks juhtkonna ja õpetajate vahel, et parendada õppekvaliteeti koolis, omab ülevaadet olemasolevatest vahendites ja võimalustest, mis koolil on


10. Teeb koostööd teiste haridustehnoloogidega (võrgustik).


11. Annab informatsiooni sotsiaalmeediaga seonduvast, juriidilistest probleemidest ja kõigest muust sellega seonduvast


Haridustehnoloog peab olema inimene, kes aitab parandada õppekvaliteeti koolis ja innustab õpetajaid uuendustega kaasa minema.


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/02/03/haridustehnoloogi-ametipositsiooni-tookirjeldus/

2 comments:

Taimi to Helle Kiviselg

03.02.2013 17:35

Mulle meeldib kõige rohkem lause: “on koolis säravate silmadega innovaator”. :-) Eks need haridustehnoloogid (nagu õpetajadki) pea olema ühed imeinimesed – tegelema väga paljude asjadega ja sealjuures veel ka särama!

Kindlasi pean üheks oluliseks tegevuseks enda arendamist – koolitustel, seminaride, infopäevade, konverentsidel käimist.

Virgo Õitspuu to Helle Kiviselg

03.02.2013 22:11

Sellise töö kirjelduse peale väga palju kanditaate ei leiaks, kuid seda kõike oodatakse haridustehnoloogilt. Mulle meeldid postituse viimane lause, mis võtab kõik ilusti kokku ja toob välja haridustehnoloogi peamise ülesande. Lisaksin siia veel selle, et haridustehnoloog peaks vahel olema pidur mõne uuenduse suhtes ja juhatama õpetaja “õigele teele”. Näiteks e-õpikute ummisjalu kasutusele võtmine, mis vähendab ainult koolikoti raskust ja väsitab õpilaste silmi, ega too õpetajaid mugavuse tsoonist välja.

Post a comment