Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

1. nädala ülesanne

03.02.2013 14:08 by Meelis Pernits
Kasutades loengumaterjalides ja artiklis toodud väiteid, loo haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjeldus oma (praeguse/tulevase)asutuse jaoks (vähemalt 10 lauset) ja postita see oma blogisse.

Kaitseväes ja Kaitseliidus on ametlikult teenistuses AINULT üks (1) haridustehnoloog, seda siis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses. Kaitseliidu väljaõppes on haridustehnoloogi ülesanded osaliselt jaotatud väljaõppeülema ja staabiülema vahel. Kuna selgepiirilisi ülesandeid ja jaotust ei ole, siis põhiraskuspunkt ongi uute haridustehnoloogiliste teadmiste rakendamine väljaõppes instruktorite poolt. Antud hetkel sõltub innovatiivsus paljuski instruktori enda soovist ja oskustest. Malevate (15) tasandil (on ka erandeid) oleks väga palju ära teha e-õppe rakendamisel. Ning lähiajal tuleb antud valdkonnaga tegelema hakata, kuna kaitseliitlase aeg on suurim ressurss, mida nad panustavad Kaitseliitu. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamisel võimaldaks kaitseliitlastel omandada teadmisi endale sobival ajal ja kohas, selle asemel, et sõita teadmisi omandama Eesti teise otsa ja olla perest eemal. Sõjalises väljaõppes kasutatakse tihti erinevaid simulaatoreid (nt laskeväljaõppes), mis võimaldavad otsest kokkuhoidu laskemoona kuludelt ja transpordikuludelt (laskmisi on võimalik läbiviia ainult selleks ettenähtud laskeväljadel).

Haridustehnoloogi võimalikud tegevusvaldkonnad (üks (1) pilt ütleb rohkem kui kümme (10) lauset):


http://htuuringud.blogspot.com/2013/02/1-nadala-ulesanne.html

1 comments:

Maris to Meelis Pernits

03.02.2013 14:57
Huvitv on lugeda, kuidas haridustehnoloog(ia) "tegutseb" Kaitseväes. Seda tegutsemist on saadud väheke ka näha, meeldetuletuseks ühest lõputööst :) http://www.youtube.com/watch?v=lGJUZkH0giI&feature=youtu.be
Post a comment