Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon, 1. nädal

02.02.2013 23:43 by Piret Joalaid

1. nädala ülesanne: • Loe läbi üks loetelus olevatest artiklitest.

 • Kasutades loengumaterjalides ja artiklis toodud väiteid, loo haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjeldus oma (praeguse/tulevase) asutuse jaoks (vähemalt 10 lauset) ja postita see oma blogisse.

 • Loe läbi teiste üliõpilaste poolt postitatud kirjeldused ning anna postituse kommentaarides oma põhjendatud hinnang vähemalt ühe üliõpilase ametikirjelduse sobivusele antud asutuse kontekstis (5 lauset).


Tutvusin Marju Piiri tööga “E-kursuse “Sissejuhatus e-õppesse” materjal” (Tartu,  2010), kuna Varje Tipu esitlust “Kes on haridustehnoloog?” olin juba lugenud ning kasutanud mõtete kogumiseks oma varasema postituse “Haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös” tarbeks.


Marju Piir nimetab, et haridustehnoloogid • koguvad informatsiooni e-õppe vahendite kasutamise kohta koolis ja levitavad saadud infot

 • tutvustavad õppejõududele e-õppe didaktikat, uusi tehnoloogia ja multimeedia võimalusi ning abistavad nende kasutamisel

 • korraldavad õppejõududele ja õppijatele e-õppe-alaseid seminare

 • koolitavad õppejõudude, õpetajaid jt e-õppe huvilisi

 • nõustavad õppejõude e-kursuste ettevalmistamisel ja vajadusel ka läbiviimisel

 • pakuvad tehnilist tuge õppejõududele e-kursuste loomisel ja läbiviimisel

 • pakuvad tehnilist tuge ka e-kursustel õppijatele

 • lahendavad tehnilisi probleeme, mis tekkinud seoses e-kursustega, e-õppe materjalide loomisega jne 

 • korraldavad koostööd e-õppe edendamiseks oma koolis (nt teaduskondadega, osakondadega jne) ja ka teiste koolidega

 • teevad koostööd Eesti E-õppe Arenduskeskusega, koordineerivaid selle tegevust oma õppeasutuses

 • osalevad koostöövõrgustikes

 • püüavad tõsta ka õppijate e-õppe-alast teadlikkust

 • osalevad e-õppealastes projektides

 • koostavad ja publitseerivad juhendmaterjale e-kursuste loomiseks, erinevate programmide kasutamiseks jne

 • jne 


Olen temaga nõus, kuid mõeldes üldhariduskoolile, teeksin sellise loetelu:


E-õppe arendamine ja koordineerimine • e-õppe strateegia koostamine ja selle elluviimine

 • juhtkonnale ettepanekute tegemine

 • e-õppekeskkondade administreerimine ja info edastamine

 • e-kursuste ning keskkondade tutvustamine ja korraldamine

 • sisekoolituste korraldamine

 • IKT-alastes projektides ja konkurssidel osalemise koordineerimine ja abistamine

 • programmide jm õpivara valiku täiendamine


Nõustamine • infotundide korraldamine

 • õpetajate individuaalne nõustamine

 • sisekoolituste läbiviimine

 • õppevahendite loomise ja avaldamise koordineerimine

 • tehnilise toe pakkumine

 • vahendite valimine ja katsetamine

 • vahendite juhendite koostamine


 http://piretiblogi.wordpress.com/2013/02/03/ifi7056-haridustehnoloogilised-uuringud-ja-evalvatsioon-1-nadal/

3 comments:

viive to Piret Joalaid

03.02.2013 9:57

Hea, et Sa jagasid haridustehnoloogi tööülesanded kahte valdkonda, E-õppe arendamine ja koordineerimine ning Nõustamine. Nii on ülesannetest parem ülevaade. Mulle tundub, et vahendite valimine ja katsetamine on kõige aeganõudvam meie töös. See pole küll otseselt nõustamine, kuid ilma selleta ei saa kursis olla õpivaraga ja õpetajaid nõustada. Arendustöös panid kirja “juhtkonnale ettepanekute tegemine”. Arvan, et haridustehnoloog peaks olema juhtkonna liige ning tal on oluline osa kooli arendustegevuses.

mpernits to Piret Joalaid

03.02.2013 14:19

Väga tubli töö. Teadagi puudub mul haridustehnoloogiline taust ja kogemused, mis oleksid seotud kooliga. Arvestades seni läbitud aineid (HT nõustamine), siis lisaksin võibolla loendisse statistika ja analüüsi, kuid see ei pruugi olla seotud üldhariduslike koolidega. Jõudu edaspidiseks.

Piret to Piret Joalaid

04.02.2013 21:03

Tänan, Viive!

Jah, sul on õigus, haridustehnoloog peab kuuluma juhtkonda, sest IKT-l on kooli arengus suur roll.

Aitäh, Meelis!

Kuna ma ei tea statistikast ega analüüsist veel eriti midagi :) , siis ei oska midagi arvata.

Post a comment