Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

1. KONTAKTTTUND - 27.01.2013

27.01.2013 15:46 by Maris Maripu
Kursuse blogipostitused: ifi7056.wordpress.com

Kohustuslikud on
 • läbi töötada loenguslaidid
 • igal nädalal lugeda ja täita koduülesanded
 • postitustest reflekteerida loetut
 • jälgida, mida teised on samal nädalal loetust arvanud
see ülal annab 20% hindest
Põhiline on 2 tööd - rühmatöö ja individuaalnetöö
esitanmine: 21. aprill ja 27. mai

1. töö - (40%) valida üks õpidisain: nt mingi ekursus, õpiobjekt, millel on sisu sees. 
(vaata lähemalt: http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/)


 • valib sobivad pedagoogilised printsiibid ja metoodika, et analüüsida iseseisvalt õpidisaini
 • analüüsib individuaalselt õpidisaini pedagoogiliste printsiipide alusel ja kirjutab analüüsi raporti oma blogis
 • organiseerib oma uurimistöö õpidisaini analüüsi läbiviimiseks ja valib esituseks sobiva viis ja vormi
 • planeerib uuringu ja evalveerib haridusasutust rühmatööna
 • valib sobivad meetodid, et analüüsida rühmatööna haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda


2. osa - rühmatöö (40%) 3 liikmelised rühmad, kes leiavad asutuse, mida tahetakse
(vaata lähemalt: http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/12-nadal-14-mai-2011/)Fookusesse tulevad järgmised aspektid: Mis on hetkel IKT olukord

asutuses? Kas IKT abil toetatud tegevused hetkel on vastavuses asutuse
potensiaalsete võimalustega ja normatiivsete IKT kasutamise nõuetega
(nt. õppekavas, õpetajate pädevusstandardis), kas tehtav on optimaalne?
Mis on puudu? Kas IKT abil läbi viidud tegevused ja -keskkond toetab
haridusasutuse kehtivat IKT visiooni ja arengut?

 • planeerib uuringu ja evalveerib haridusasutust rühmatööna
 • valib sobivad meetodid, et analüüsida rühmatööna haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda
 • kasutab arutlemisel isesesvas ja rühmatöös haridustehnoloogilise uurimistööga seotud pedagoogilisi printsiipe ja haridustehnoloogiliste uurimustega seotud mõisteid
 • arendab rühmatöö oskust rühma uurimustöö kaudu, sealhulgas kaugtöös rühmas ja haridustehnoloogiliste vahendite kasutamist rühmategevuste korraldamiseks
 • kirjutab rühmatööna haridusasutuse uuringu raporti, mida esitatakse suuliselt üheskoos seminaris ja kirjalikult rühma ühe liikme blogis
 • teeb järeldusi individuaalses ja rühmatöös (plussid, miinused,muudatusettepanekud) õppedisaini või kooli/kogukonna kohta

Ajakava: õppevabanädal 18. - 24. märts 2013


http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/01/1-kontaktttund-27012013.html

0 comments:

Post a comment