Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

HT-lised uuringud ja evalvatsioon – sissejuhatus

27.01.2013 12:45 by Taimi Dreier

Materjalid asuvad ifi7056.wordpress.com


Ajakava


1. Kontaktpäev 27.01.2013 (12-14): tutvustatakse kursuse eesmärke, õpikeskkonda, tegevusi ja hindamiskriteeriume.


Järgnevad tegevused toimuvad e-õppe vormis 10 nädalat:


1. nädal (28.01-3.02): Haridustehnoloogia mõiste? Kaks uuringueesmärki haridusuuringutes – teoreetilised avastused ja praktilised rakendused. Haridustehnoloogi ametikirjeldus ja tööülesanded.


2. nädal (4.-10.02): Õpikeskkondade uurimise trendid. Õppimisteooriast õpi ja õppedisaini teooriani. Mil määral saab disaini looja arvestada et õpi- või õppedisaini sisse planeeritud  pedagoogilised funktsionaalsused alati ilmnevad?


3. nädal (11.-17.02): Haridustehnoloogilised õpidisainid, mis tuginevad biheivioristlikule õppimismudelil. Drillprogrammid ja tutoorialid teadmiste meeldejätmiseks ja oskuste arendamiseks ja automatiseerimiseks.


4. nädal (18.-24.02): Haridustehnoloogilised õpidisainid, mis toetuvad infotöötlusmudelil. Erinevates esitusviisides info edastamine arvutite vahendusel ja selle mõju. Mudelid ja õppimine. Mõistekaardid ja teised arvutipõhised teadmiste struktureerimise vahendid.


5. nädal (25.02-3.03): Situatiivsel uurimuslikul probleemipõhisel õppimisel põhinevad haridustehnoloogilised õpidisainid. Situatiivuse dünaamilised ja staatilised lahendused haridustehnoloogias. Komplekssed õpikeskkonnad – kollaboratiivsed õpikeskkonnad, simulatsioonikeskkonnad


6. nädal (4.-10.03) Konstruktivistliku õppimismudeli rakendusi haridustehnoloogias. Kommunikatsioon arvutite vahendusel töötavas rühmas: jagatud kognitsioon ja metakognitsioon.


7. nädal (11-17.03): Enesejuhitud õppimise mudeli rakendused haridustehnoloogias. Elukestva õppimise mudeli praktilisi rakendusi – portfooliopõhine õppimine, õpikogukonnad.


Õppevaba nädal (18.-24.03 )


8. nädal (25.-31.03): Igalpool õppimise mudeli rakendused haridustehnoloogias. M-õpe, mitteformaalse õppimise võimalused hübriides õpikeskkonnas.


9. nädal (1.-7.04): Erinevate õppimisteooriate alusel loodud toetussüsteemid haridustehnoloogilistes õpidisainides. Õpisüsteemide formatiivne ja summatiivne evalveerimine õppimisteooraite alusel. Kompleksse õpiobjekti (ekursus, simulatsioon) evalveerimise võimalused.


10. nädal (8.-14.04): Hinnangu-uuringud haridustehnoloogias. Uuringu planeerimine ja läbiviimine. Haridusasutuse IKT kasutamise evalveerimise võimalusi.


11. nädal: 2. Kontaktpäev 21.04.2013: Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: isesivate tööde tulemuste arutelu. 21. aprill – isesesva töö esitamine (info http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/)


12. nädal: 3. Kontaktpäev 18.05.2013 : Haridusasutuse evalveerimine: rühmatööde tulemuste esitlemine ja arutelu (viib läbi Mart Laanpere)
  • Kursusega seotud kirjalike ülesannete lõppversioonid esitatakse hiljemalt 27.05.2013Filed under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: ifi7056
http://taimidreier.wordpress.com/2013/01/27/ht-lised-uuringud-ja-evalvatsioon-sissejuhatus/

0 comments:

Post a comment