Log inLost password

Courses

January 22, 2012 - August 31, 2012

Kool: Sindi Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: mittestatsionaarne
Kursus: ühiskonnageograafia
Hinde kaalukus: 33%

Teema "Riik ja rahvastik" õpimapp.

Õpetaja: Signe Lensment

January 9, 2012 - June 15, 2012

TKG inglise keele õpe + veebipõhine õpe

January 8, 2012 - June 10, 2012

Teema "Multimeedia, tänapäeva väljendusvahend"

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Kursuse õpetajad:
Signe Lensment
Sirje Jakobson

December 2, 2011 - January 31, 2012

Suomen kielen käyttö / Suomi toisen kielenä / opettajankoulutuslaitos / Helsingin yliopisto

October 1, 2011 - January 31, 2012

Unidade Curricular do 1º ano da Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia (ESEV)

September 22, 2011 - September 30, 2011

testaan.

September 21, 2011 - November 1, 2011

TPT kursus

September 19, 2011 - June 7, 2012

Kool: Paikuse Põhikool
Klass: 6B
Aine: Loodusõpetuse lõiming informaatikaga
Õppeaasta: 2011/12

Õpetajad:
Signe Lensment - informaatika ja loodusõpetus;
Maarja Tärk - loodusõpetus.

September 19, 2011 - June 7, 2012

Kool: Paikuse Põhikool
Klass: 6A
Aine: Loodusõpetuse lõiming informaatikaga
Õppeaasta: 2011/12

Õpetajad:
Signe Lensment - informaatika ja loodusõpetus;
Maarja Tärk - loodusõpetus.

September 14, 2011 - December 31, 2011

Digital Knowledge Ecosystems