Log inLost password

Courses

February 9, 2013 - May 4, 2013

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia ja informaatikaõpetaja, kooli infojuht õppekavade magistritöö seminar

February 4, 2013 - February 22, 2013

Detta är en introduktionskurs i nätbaserat lärande på gymnasiet och handlar främst om studieteknik för det 21:a århundradet.

January 28, 2013 - May 26, 2013

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

January 27, 2013 - May 27, 2013

4 EAP isesesesivat tööd e-õppe ja seminaride vormis (12 nädalat).
Kursusel on kolm kontaktpäeva (sissejuhatus kursuse alguses ja iseseisvate ja rühmatööde esitlemine kursuse lõpus). Luuakse individuaalse ja rühmatöö käigus arusaamine teoreetilistest ja rakenduslikest pedagoogilistest haridustehnoloogiliste uuringute põhisuundadest maailmas ning sobivatest uuringumeetoditest.
Individuaalselt evalveeritakse õppe- ja õpidisaine ja kujundatakse õpisüsteemi formatiivse ja summatiivse hindamise oskused pedagoogilistest printsiipidest lähtuvalt.
Rühmatöös õpitakse evalveerima haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda.

January 26, 2013 - May 4, 2013

Master's course in Tallinn University

January 15, 2013 - June 30, 2013

La Biblioteca CRAI de la Universidad Europea de Madrid desarrolla este curso online cuya finalidad es ofrecer una visión general y práctica de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca, además de adquirir conocimientos y habilidades informacionales, competencia común a todas las disciplinas dentro de los entornos de aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior.

November 9, 2012 - December 9, 2012

Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi täienduskoolitus.

October 4, 2012 - December 31, 2012

This is a space where we share the RSS feed of our personal blogs.

September 10, 2012 - December 10, 2012

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

September 9, 2012 - January 31, 2013

Web de soporte para los blogs de Sistemas Multimedia