Log inLost password

Courses

September 8, 2011 - November 18, 2011

Kurssi Suomen kieli ja sen rakenteen opettaminen 5 op; Äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaine 25 op, HY OKL

September 7, 2011 - February 26, 2012

Traduction, rédaction et grammaire
Présentation orale
Examen avec dictionnaire

September 7, 2011 - February 29, 2012

Cours pratique de prononciation francaise
Lecture de textes et dialogues
Réécoute et correction
Chansons, films, pièces de théâtre

September 6, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 12. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 6, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 11. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 10. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - September 6, 2011

Mukakurssi EduFeedrin demoamista varten, ainoastaan.

September 3, 2011 - December 4, 2011

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

July 9, 2011 - July 11, 2011

En realidad este es un Curso de prueba para entender la logica y funcionamiento de EduFeedr. Sobre el titulo, bueno es algo interesante el tema de SOA y para el caso de aplicaciones web investigar REST sería interesante.

June 29, 2011 - September 1, 2012

Class for earning a certificate in online teaching, begins 1 September 2011.