Mõistekaart õppetöös

Erineva tarkvara lühi analüüs

21.06.2011 11:08 by Lembit Viilup

Lembit Viilup

Kodune töö 2. Erinevate idee- ja mõttekaartide koostamise tarkvarade võrdlus

Sissejuhatuseks peab märkima, et mõtte- ja ideekaartide koostamise tarkvara olen kasutanud pigem juhuslikult ja seetõttu põhjalikku analüüsi pole kasutamiskogemuste vähesuse tõttu kindlasti võimalik esitada. Rohkem olen neid tutvustanud tudengitele ja rühmatööna oleme siis erinevaid idee- ja mõttekaarte koostanud ja hiljem ka seminaris kaasüliõpilastele tutvustanud. Seetõttu prooviksin esile tuua sarnasused, erinevused, leida võimalikke eeliseid ja ka puudusi, kui neid peaks olema.

Vaatluse alla võtaksin Cmap Tools-i ja FreeMind-i .

Kui sarnasustest rääkida, siis oma võimalustelt on nad suhteliselt sarnased, kõigil vahenditel on küllaltki rikkalik stiilide, ühendusjoonte paigutuste, seoste loomise jne. võimalused, mis võimaldab neid kasutada nii idee- kui ka mõistekaardina. Kuigi varem kasutasin või soovitasin tudengitele kasutamiseks Freemind’i kaldun momendil rohkem Cmap Toolsi poole. Võib-olla on tegemist ka uudsuseefektiga, ka ühe ja sama tarkvara kasutamine võib vahel ära tüüdata.

Erinevuseks on võiks olla kasutamisotsatarve. Minu arvates sobib Cmap Tools paremini ajurünnakute korraldamiseks, kui võimalikud juba teadolevad arengusuunad saaks ette anda, loomulikult saab neid ka lisada ning arengusuundadest lähtudes saab lisada ideid niipalju kui kulub. Freemind sobib aga igati idee- ja mõistekaarti koostamiseks.

Puudusi ei oskagi väga esile tuua, ilmselt hakkavad selgemalt esile kerkima kui neid tarkvarasid rohke kasutada.

http://lembit.blog.itcollege.ee/2011/06/21/erineva-tarkvara-luhi-analuus/

0 comments:

Post a comment