Mõistekaart õppetöös

Kursus annab osalejale näpunäiteid kuidas mõistekaarti kasutada märkmete tegemisel, ajurünnaku visualiseerimisel, rühmatööks kui ka õpitulemuste hindamisel. Kursuse raames antakse teoreetiline ülevaade mõistekaardi-tehnika teooriast ja praktikast, aga viiakse läbi ka praktilised harjutused mõistekaartidega.

Enrollment for this course ended on May 16, 2011.
In case of questions, please contact the facilitator.
moistekaart11
May 16, 2011
May 2, 2011
June 13, 2011
Priit Tammets
Mart Laanpere