Mõistekaart õppetöös

Neljanda nädala ülesanne

15.06.2011 10:25 by Course Blog

Peale pikemat hingetõmbe aega on aeg tööle asuda uue nädala lugemismaterjali ja ülesannetega.


Selle nädala teemaks on mõistekaardi kasutamine ja rakendamine õppetöös. Erinevaid rakendusviise oleme loetlenud üles viis, milledeks on:  • Märkmete tegemine

  • Ajurünnakud

  • Esitluste tegemine

  • Rühmatöö

  • Probleemide analüüs ja lahendamine


Iga teema juures on ka alamülesanne, mida palume teil võimaluste piires lahendada. Kellel veel on eelmiste nädalate ülesanded esitamata tekkinud küsimuste või probleemide korral, palume anda sellest teada kas kommenteerides käesolevat ülesannet või saates e-maili aadressile tammets@tlu.eehttp://moistekaart.wordpress.com/2011/06/15/neljanda-nadala-ulesanne/

0 comments:

Post a comment