Psühholoogia gümnaasiumile

eneseanalüüs

01.06.2011 15:06 by Sandra Serva
http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/eneseanaluus.html

Ma õppisin õpimappi tehes erinevaid programme kasutama.
Oleksin teinud paremini kõik kui oleks rohkem aega olnud.
Algul arvasin et see on raskem kuid polegi ,ainuke asi jah ajapuudus.
Mulle eriti ei sobi selline õppimisviis kuna mulle ei meeldi mitu tundi arvuti taga istuda.
http://psyhholoogiasandraserva.blogspot.com/2011/06/eneseanaluus.html

0 comments:

Post a comment