Psühholoogia gümnaasiumile

Assignment 1
December 31, 2010
Postitame kõik iseseisvad tööd ajaveebi.Täpsemad juhendid ja kirjeldused asuvad veebiõppekeskkonnas Moodle Psühholoogia kursuse all. Ülesande number vastab teema numbrile...
Assignment 2
January 1, 2011
Valikuliselt:- ideekaart: rahvapsühholoogia eripära;- vennidiagramm e võrdlus: para-psühholoogia ja rahavapsühholoogia erinevus ja sarnasus.Juhis asub Moodle - Psühholoogia - 12....
Assignment 3
January 2, 2011
Närviimpulsi teekondKirjelda närviimpulsi levikut kehas, kui Sa oled katsunud tulist asja või keegi on Sind näpistanud.St, et kuidas teade jõuab Sinu ajju ning kuidas aju käske jagab.
Assignment 4
January 3, 2011
Miks tekivad tajupetted?Iseloomusta tajupetteid.Optilise illusioonid
Assignment 5
January 4, 2011
  Koosta ristsõna mälu kohta. Veebis on väga palju tasuta keskkondi, kus seda teha.Postita ajaveebi, kas ekraanipildina, lingina või vistutades (embed kood).
Assignment 6
January 5, 2011
Õpimappi testide analüüslisa keskkond, kus testi tegid; kirjuta tulemustest; mida peaksid enda juures silmas pidama; kas midagi üllatas; mida teadsid juba varem jne. Iga testi kohta tee eraldi...
Assignment 7
January 6, 2011
Õpimappi mõtlemistiili testi analüüskirjuta tulemustest; mida peaksid enda juures silmas pidama; millele rohkem tähelepanu pöörama; kas midagi üllatas; mida teadsid juba varem jne....
Assignment 8
January 7, 2011
Kirjuta enda kohta 10. lauset: Sinu emotsioonid erinevates situatsioonides
Assignment 9
January 8, 2011
Leida Youtube.com põnev psühholoogiline video. Vistuta see ajaveebi ning kommenteeri toimunut.Näiteks on Moodles 1. teema all olev video.Väga hea videojuhend:
Assignment 10
January 9, 2011
Kuulamistõkked1. Võrdlemine Võrreldes on raske kuulata, sest juureldakse, kumb pooltest on targem, asjatundlikum, kumb on rohkem kannatanud, kumb on suurem ohver jne. Kui teine räägib, mõtleb...
Assignment 11
January 10, 2011
I Venni diagramm - kliiniline psühholoog ja psühhiaaterMille poolest erinevad ja sarnanevad kliinilise psühholoogi ning psühhiaatri töö.Veebipõhise Venni diagramm tegemise õpetus asub...
Assignment 12
January 11, 2011
Valikteemad (valid lisaks ühe):ühe psüholoogilise kirjanduse lugemine ja lühikokkuvõte a´ 1-2 A4 lk kiri 12 - individuaalne töö; lihtne psüholoogiline uurimus (test, küsitlus,...
Assignment 13
January 12, 2011
Kirjuta enesehinnang:Mida õppisin õppimappi koostades? Missugune töö meeldis mulle kõige rohkem ja miks? Mida teeksin paremini? Kuidas mulle sobis sellise töö tegemine e õppimise viis?