Psühholoogia gümnaasiumile

6.ülesanne

29.05.2011 19:24 by Sandra Serva
http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/6-ulesanne.html

Tulemus: Arutlev mõtleja.
üllatas see et üks test võib olla nii täpne , kõik läks täppi minu kohta .
Eriti üllatav oli neid küsimusi lugeda , kohe tuli tuttav ette kuna ma küsin nii pidevalt.
Ma ei leidnud midagi mida peaksin silmas pidama.

 • Eelistab järkjärgulist, astmelist õppimist.Ei meeldi kui asjad kuhjuvad, seega tõsi.
 • Eelistab töötada üksi.Keskendun paremini kui olen üksi.
 • Märkab pigem üksikuid elemente, mitte tervikut (näiteks näeb metsa asemel palju erinevaid puid).
 • Meeldib õppida pigem detaile kui terviksüsteeme.
 • Otsuste tegemisel tugineb faktidele, meeltele ja loogikale.
 • Meldib töötada hästi organiseeritud tingimustes.
 • Teeb ühte asja korraga.
 • Õpitulemused on parimad siis, kui teavet esitatakse järk-järgult.Mind huvitab jah hinde saamine kohe pärast töö tegemist.
 • Ei kasuta rääkimisel žeste.
 • Eelistab vaikset, hästi valgustatud korralikku tööpaika.Ei kannata hämaras õppimist.
 • Töötades millegi kallal, tunnab vajadust see töö kindlasti edukalt lõpule viia.
 • Oskab end hästi sõnades ja arvude abil väljendada.
 • Meeldib korraldusi jagada.
 • Märgistab tekstis olulise info allajoonimise või nummerdamise teel.Täpselt õige minu kohta.
 • Kipub rääkides üksikasjadesse laskuma.
 • Mõtlemisprotsessis domineerib aju vasak poolkera.See oli minu jaoks varem teadmata.
http://psyhholoogiasandraserva.blogspot.com/2011/05/6ulesanne.html

0 comments:

Post a comment