Psühholoogia gümnaasiumile

3. ülesanne

26.04.2011 21:21 by Liisa Toom
http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/3-ulesanne.html

Illusioon e. eksitaju on tegeliku objekti moonutatud tajumine.
Illusioon võib näiteks olla, kui vaasi varju seinal tajutakse ähvardava loomana.
http://liisa-toom.blogspot.com/2011/04/3-ulesanne.html

1 comments:

Signe to Liisa Toom

05.05.2011 21:31
:) Oskad veel iseloomustada tajupetteid?
Post a comment